พล นิกร กิมหงวน


ชื่อหนังสือ : พล นิกร กิมหงวน
ประเภทหนังสือ : หนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน ประเภทบันเทิงคดี ข. นิยาย
ผู้เขียน : ป. อินทรปาลิต (ปรีชา อินทรปาลิต)
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : ป. อินทรปาลิต (ปรีชา อินทรปาลิต)
สำนักพิมพ์ : -
ปีที่พิมพ์ : 2481-2510 (พิมพ์ครั้งแรก)
ราคา : -
ISBN :

-

พล นิกร กิมหงวน หรือเรื่องชุด สามเกลอ เป็นงานประเภท หัสนิยาย หรืองานเขียนที่ชวนให้ขัน ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดในยุคก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เคยลงพิมพ์ในนิตยสาร เพลินจิตต์ เป็นตอนๆ แต่ละตอน จบในตัว และมาพิมพ์รวมเล่มภายหลัง แต่นับรวมทั้งหมดแล้วเป็นจำนวนพันตอน มีตัวละครหลัก คือ พล พัชราภรณ์, นิกร การุณวงศ์, กิมหงวน ไทยแท้

องค์ประกอบของเรื่องราวในชุดสามเกลอ มี 2 อย่าง คือ ฉากและเนื้อหาคือ

ฉาก ของนวนิยายเรื่องนี้ เป็นฉากเรื่องราวเกิดขึ้นในสถานที่ และกับบุคคลที่ผ่านไปแล้ว สถานที่ที่เกิดเหตุส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่เรียกกันด้วยศัพท์สมัยใหม่ว่า เขตกรุงเทพฯ ชั้นใน เช่น เจริญกรุง รองเมือง สี่พระยา สาธร ถนนเพชรบุรี ในสมัยที่ปัญหารถติดเป็นเรื่องที่ยังไม่อยู่แม้แต่ในจินตนาการ ถนนโล่งเตียนจนกิมหงวนสามารถขับฟอร์ดเก๋ง "โกยแน่บไปตามถนนวิทยุราวกับลดพัด... ถึง 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง"

เนื้อหา นอกเหนือจากเรื่องราวในชีวิตประจำวันทั่วๆ ไปแล้ว คือ เหตุการณ์บ้านเมืองที่ความทรงจำของคนสมัยปัจจุบันอาจจะลืมเลือนไป เช่น สงครามโลกครั้งที่ 2 สงครามเกาหลี สงครามอินโดจีน นโยบายของรัฐบาลในสมัยนั้นๆ พล นิกร กิมหงวน เป็นบันเทิงคดีที่ล้ำค่ำในฐานะที่เป็น "บันทึกความรู้สึกของสมัย"

ตัวละครหลักๆ ใน พล นิกร กิมหงวน เป็นคนที่ใกล้ชิดอยู่ในแวดวงเดียวกัน เป็นญาติสนิทมิตรสหาย ที่มีความสัมพันธ์ที่รักใคร่กลมเกลียว เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องอย่างที่ควรจะเป็น ตัวละครโยงใยและปฏิบัติต่อกันอย่างกันเองถ้อยทีถ้อยอาศัยและอย่างจริงใจ จะไม่พบพฤติกรรมที่คอยใช้คนอื่นให้เป็นประโยชน์ และพฤติการณ์ที่ให้คอยคิดคำนวณในเชิงได้เชิงเสีย แต่ถ้าไม่มีความขัดแย้งเลย การดำเนินเรื่องก็คงจะเป็นไปไม่ได้ แต่เรื่องดำเนินไปจบลงด้วยดีเสมอๆ และที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะเมื่อมีเรื่องล่วงเกินซึ่งกันและกัน ก็มิได้ผูกใจเจ็บหรือโกรธขึ้งเป็นเวลานาน ฉะนั้น เหตุการณ์ของเรื่องแต่ละตอนที่ปรากฎชัดเจนต่อผู้อ่าน คือ เป็นความสนุกสนานครื้นเครง บ่อยครั้งเป็นการเล่นแบบเด็กๆ เป็นการรื้อฟื้นความหรรษาของชีวิตวัยเยาว์ ชุบชีวิตชีวาวัยที่กำลังร่วงโรยให้สำราญอารมณ์

ส่วนที่เป็นพื้นฐานซึ่งแฝงอยู่เป็นการกำหนดวางสีสันบรรยากาศของโลกใน พล นิกร กิมหงวน คือ ความรัก ความสมานฉันท์ และความให้อภัยต่อกันและกัน ซึ่งก็เป็นโลกของอุดมคติในการใช้ชีวิตของครอบครัวไทย และอยู่ในความปรารถนา ตามหลักธรรมที่คนไทยทั่วไปรับสืบต่อมา จนเป็นแสง เป็นความหวังในการดำรงชีวิตที่ต้องผจญกับขวากหนามของความทุกข์อยู่เสมอๆ ฉะนั้น ความรู้สึกที่ผู้อ่านคนแล้วคนเล่าได้รับก็คือ อ่านแล้วสนุก สบายใจ คลายเครียด

ความโดดเด่นในเรื่อง พล นิกร กิมหงวน อยู่ที่ความสามารถของผู้แต่งในการสร้างเรื่องให้มีเงื่อนไขปมชวนให้ติดตาม แม้แต่ละตอนจะถือได้ว่าเป็นเรื่องสั้น แต่บางตอนก็มีเรื่องรอง ( Sub-Plot) ในเรื่องใหญ่ ทำได้สอดคล้อง กลมกลืนและส่วนใหญ่เรียกได้ว่า ลงตัว เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนการแบ่งแต่ละฉาก และความสมเหตุสมผลในการนำเรื่องให้ไปสู่ข้อสรุป เพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึง "อ่านแล้วติด"

กล่าวโดยรวมแล้ว ป.อินทรปาลิต หรือ ปรีชา อินทรปาลิต เป็นนักประพันธ์ ที่รุ่มรวยอารมณ์ขัน เป็นดาวที่ส่องแสงจ้า เด่นที่สุดดวงหนึ่งในประวัติการประพันธ์สมัยใหม่ของเรา ถึงจะมิใช่เป็นงานประพันธ์ที่เขียนด้วยภาษาที่ประดิดประดอย หรือเสนอความคิดเกี่ยวกับโลกสังคม ชนิดที่เป็นที่นิยมของปัญญาชน แต่คุณค่าในเชิงส่งเสริมให้ประชาชนระดับชาวบ้าน เด็กๆ รักการอ่าน อ่านเพื่อการพักสมอง อ่านเพื่อความชุ่มชื่นของจิตใจแล้ว พล นิกร กิมหงวน ย่อมเป็นสวนอักษรที่ชวนเชิญนักอ่านทั้งหลาย

หนังสือเล่มนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 หนังสือดี 100 เล่ม ประเภทบันเทิงคดี (Fiction) ข. นิยาย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 897
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155