ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบดิ่ง


ตัวอย่าง : การเคลื่อนที่แบบวงกลมในระนาบดิ่ง

ผูกวัตถุมวล 2 กิโลกรัม ด้วยเส้นเชือกยาว 1 เมตร แกว่งวัตถุให้เคลื่อนที่ในแนววงกลมในระนาบดิ่ง ขณะวัตถุเคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งต่ำสุด วัตถุเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 10 เมตรต่อวินาที จงหาอัตราเร็ว ณ ตำแหน่งสูงสุด เมื่อแรงดึงในเส้นเชือกเท่ากับ 5 นิวตัน
    เรื่อง :
    เข้าชม : 16546
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155