ข่าวประจำวัน
เรื่องน่ารู้
เที่ยวทั่วกรุง
ศิลปะ - กีฬาฯ
Books
Person
นิทานและเกมส์
คำถามประจำวัน
 

 
หน้าแรก | หนังสือดี
   

ภาวะผู้นำในองค์การการศึกษา
   
ชื่อหนังสือ : ภาวะผู้นำในองค์การการศึกษา
ประเภทหนังสือ : การศึกษา
ผู้เขียน : รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : รศ.ดร.สุนทร โคตรบรรเทา
สำนักพิมพ์ : ปัญญาชน
ปีที่พิมพ์ : 2551 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา : 99 บาท
ISBN : 978-974-730-647-7

หนังสือภาวะผู้นำในองค์การการศึกษาเล่มนี้ แต่งขึ้นสำหรับเป็นตำราเรียนของนิสิต นักศึกษา ที่เรียนในสาขาการบริหารในระดับบัณฑิตศึกษา และเป็นคู่มือสำหรับผู้บริหารการศึกษาและสถานศึกษา โดยการรวบรวมแนวคิดรวบยอด หลักการ ทฤษฎี แนวปฏิบัติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำอย่างละเอียด นอกจากจะใช้เป็นตำราแล้วยังเหมาะกับผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาโดยทั่วไปอีกด้วย...


จำนวนคนอ่าน 1267 คน

 
สื่อและนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
สอบได้ไม่ต้องรอโชคช่วย ด้วยสูตร 5-7-3-5
เรียนอินเตอร์ในไทยที่ไหนดี ?
โครงงานวิทย์ปฐมวัย Play & Learn
กวดวิชาอะไร..ที่ไหนดี
 
   
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved