ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


ชื่อหนังสือ : ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประเภทหนังสือ : ประวัติศาสตร์
ผู้เขียน : ม.จ.ชาตรี เฉลิมยุคล
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : ม.จ.ชาตรี เฉลิมยุคล
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ : 2549 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา : 385 บาท
ISBN : 978-974-881-304-5

ความอยากรู้นำเราไปสู่การค้นหาคำตอบ หากแต่เรื่องที่เราอยากรู้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่หลักฐานส่วนใหญ่กระจัดกระจายบ้างสูญหายบ้าง และเอกสารที่มีก็มักให้มุมมองที่แตกต่างกันในเหตุการณ์เดียวกัน จึงเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นหากเราต้องการรู้คำตอบของเรื่องนั้นจริงๆ อย่างหนังสือ "ตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ของ ม.จ.ชาตรี เฉลิมยุคล หรือท่านมุ้ย เล่มนี้ มิใช่เกิดขึ้นเพียงเพราะแค่ความอยากรู้เท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงคำว่า ทำไม และอย่างไรด้วย เพื่อให้เกิดภาพแห่งความเข้าใจอันถ่องแท้ก่อนที่จะลงมือสร้างภาพยนตร์ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นอีกมุมมองหนึ่งทางประวัติศาสตร์จากที่เราคุ้นเคยกันมาในอดีตสู่ข้อเท็จจริง จะเป็นเช่นไรต้องติดตามในเล่มค่ะ...


    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 751
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155