หน่วยความมั่นคงแห่งชาติอังกฤษ (MI5)


หน่วยความมั่นคงแห่งชาติอังกฤษ (Security Service)


หน่วยความมั่นคงแห่งชาติอังกฤษ (Security Service) หรือ Military Intelligence, Section 5 (MI5) คือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลความมั่นคงของอังกฤษ ทำงานควบคู่ไปกับ หน่วยข่าวกรองอังกฤษ (MI6) แต่ภารกิจของ MI5 จะเป็นไปในลักษณะของการร่วมมือกับกองกำลังตำรวจทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ ส่วนภารกิจของ MI6 จะเป็นลักษณะภารกิจลับ


ตราสัญลักษณ์ของ MI5


MI5 มีที่มาจาก หน่วยลับของอังกฤษ(British Secret Service) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 1903 โดยมี William Melville เป็นหัวหน้า เขาใช้รหัสเรียกแทนตัวเองว่า "M" และสร้างนักสืบขึ้นมาด้วยตัวเอง แต่ยังเป็นเพียงหน่วยงานเล็ก กระทั่งหน่วยงานได้รับทุนและเริ่มขยายตัวขึ้นจนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น Secret Service Bureau ในปี 1909 โดยมีงานคู่ขนานไปด้วยกัน 2 หน้าที่ คือ ป้องกันต่างชาติทำการจารกรรมข่าวสารในอังกฤษ เรียกว่า ส่วนภายในประเทศ (the Home Section) และสืบข่าวลับในต่างประเทศ เรียกว่า ส่วนต่างประเทศ (the Foreign Section)

หัวหน้าคนแรกของส่วนภายในประเทศ คือ Vernon Kell เขาใช้รหัสเรียกแทนตัวเองว่า "K" (ซึ่งใช้เรียกแทนผู้อำนวยการ MI5 มาถึงปัจจุบัน) สำหรับหัวหน้าคนแรกของส่วนภายในประเทศ คือ Mansfield Cumming

ราวปี 1920 เป็นต้นมา ส่วนภายในประเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยความมั่นคงแห่งชาติ (Security Service) หรือ Military Intelligence, Section 5 จึงเป็นที่มาของการเรียกย่อๆ ว่า MI5 สำหรับส่วนต่างประเทศได้เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยข่าวกรอง (Secret Intelligence Service : SIS) หรือ Military Intelligence, Section 6 (MI6)


Vernon Kellผู้อำนวยการคนแรกของ MI5


ภายใต้คำสั่ง "K" หน่วยงานเล็กๆ แห่งนี้ได้ดำเนินภารกิจเพื่อต่อต้านการจารกรรมข่าวที่เกิดขึ้นภายในประเทศอังกฤษ ต่อมาได้ขยายวงความรับผิดชอบไปถึงเรื่องภัยคุกคามที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติ อันเกิดจากลัทธิฟาสซิสต์ และลัทธิคอมมิวนิสต์ในสหราชอาณาจักร อีกหนึ่งในภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในช่วงนั้นก็คือ การมีส่วนร่วมในการฝึกฝูงนกเหยี่ยวเพื่อใช้ในภารกิจทำลายการสื่อสารอันเปี่ยมประสิทธิภาพด้วยฝูงนกพิราบของ Heinrich Himmler แห่งกองทัพนาซีเยอรมัน

หลังสงครามโลกสงบลงก็เข้าสู่ภาวะสงครามเย็น MI5 ต้องปรับภารกิจจากที่มีเยอรมันเป็นเป้าหมายหลัก กลายเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ KGB ของสหภาพโซเวียตเข้ามาจารกรรมข่าวในอังกฤษ ตลอดช่วงทศวรรษที่ 50 - 60 แต่ต่อมาสหภาพโซเวียตเกิดปัญหาภายในจนอ่อนแอลงไปมาก ภารกิจของ MI5 จึงมุ่งไปที่การรับมือกับภัยคุกคามโดยขบวนการก่อการร้ายกู้ชาติไอริชบนเกาะอังกฤษ และองค์การก่อการร้ายสากล เช่น เครือข่ายอัลกออิดะห์ ในช่วงทศวรรษที่ 70 - 90

เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินพุ่งชนตึก World Trade Center ในวันที่ 11 กันยายน 2001 ภาวะเสี่ยงต่อการถูกก่อวินาศภัยในอังกฤษก็สูงขึ้นมาก ทำให้ MI5 ต้องเร่งรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมจนปัจจุบันมีจำนวนถึง 3,000 คน ซึ่งเทียบเท่ากับเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 เลยทีเดียว

ภารกิจหลักของ MI5 ในปัจจุบัน คือ การปกป้องเสถียรภาพของเศรษฐกิจและความมั่นคงของอังกฤษจากการกระทำที่เป็นภัยคุกคามทั้งปวง เช่น ภัยจากการก่อการร้าย การจารกรรมข่าวสาร การสะสมอาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูง แต่ MI5 ไม่ได้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของ MI5 จึงต้องเป็นไปในลักษณะของการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่อื่นในประเทศอังกฤษซึ่งสามารถดำเนินการใดๆ ในทางกฎหมายได้ โดยการปฏิบัติงานของ MI5 จะอยู่ภายใต้ Intelligence and Security Committee ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 1994

ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของ MI5 คือ Jonathan Evans มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Thames House ในกรุงลอนดอน มีความพยายามที่จะทำให้ภาพลักษณ์ของ MI5 โปร่งใสและเปิดเผยขึ้น ภายใต้เงื่อนไขว่าจะไม่ทำให้เจ้าหน้าที่ของ MI5 ต้องตกอยู่ในภาวะอันตราย

Thames House สำนักงานใหญ่ของ MI5 ในปัจจุบันที่มาข้อมูล : www.mi5.gov.uk
www.wikipedia.org
www.fas.org/irp/world/russia/kgb/index.html

    เรื่อง : เรื่องน่ารู้
    เข้าชม : 4296
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155