10 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ จาก URAP ประจำปี 2014 - 2015


URAP หรือ University Ranking by Academic Performance ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ล่าสุดในปี 2014-2015 โดยมีผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั้งหมด 2,000 อันดับ

ซึ่งสถาบันการจัดอันดับ "URAP" เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดยสถาบันสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเทคนิคตะวันออกกลาง (Informatics Institute of Middle East Technical University) ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ.2009 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คุณภาพและปริมาณของบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ บทความวิจัย การเผยแพร่ และการอ้างอิง เป็นต้น โดยเริ่มทำการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา


เกณฑ์การให้คะแนนของ URAP มีดังนี้คือ


 • Article : 21%
  Total Document : 10%
  Citation : 21%
  Article Impact Total : 18%
  Citation Impact Total : 15%
  International Collaboration : 15%
10 อันดับมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับของ URAP 2014-2015

ใน 10 อันดับมหาวิทยาลัยโลก เป็นของมหาวิทยาลัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาเกินกว่าครึ่งหนึ่ง นั่นก็คือ 6 มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก จากการจัดอันดับของ URAP ในปี 2014-2015 นั่นก็คือ "มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)" ส่วนอันดับ 2 ตกเป็นของ "มหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto)" จากประเทศแคนาดา และมหาวิทยาลัยจากสหราชอาณาจักรอีก 3 มหาวิทยาลัย และทั้ง 10 อันดับมหาวิทยาลัยโลกมีดังนี้คือ

 1. อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ประเทศสหรัฐอเมริกา


 2. อันดับ 2 : มหาวิทยาลัยโทรอนโต (University of Toronto) ประเทศแคนาดา


 3. อันดับ 3 : มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด (University of Oxford) สหราชอาณาจักร


 4. อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยจอนส์ฮอปกินส์ (Johns Hopkins University) ประเทศสหรัฐอเมริกา


 5. อันดับ 5 : มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) สหราชอาณาจักร


 6. อันดับ 6 : มหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้ คอลเลจ ลอนดอน (University College London) สหราชอาณาจักร


 7. อันดับ 7 : มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ประเทศสหรัฐอเมริกา


 8. อันดับ 8 : มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California Berkeley) ประเทศสหรัฐอเมริกา


 9. อันดับ 9 : สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology) ประเทศสหรัฐอเมริกา


 10. อันดับ 10 : มหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) ประเทศสหรัฐอเมริกา

10 อันดับมหาวิทยาลัยในเอเชีย จากการจัดอันดับของ URAP 2014-2015


สำหรับการจัดอันดับโดยแบ่งตามภูมิภาค "เอเชีย" อันดับ 1 เป็นของ "มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo)" จากประเทศญี่ปุ่น อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 17 ของโลก อันดับ 2 เป็นของ "มหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)" ประเทศสิงคโปร์ ใน 10 อันดับแรกของเอเชียจะเป็นมหาวิทยาลัยของ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เกาหลีใต้, จีน และไต้หวัน โดยมหาวิทยาลัยจากประเทศจีนติดอันดับ Top 10 มากที่สุดถึง 4 มหาวิทยาลัยด้วยกัน และนี่คือทั้ง 10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของเอเชีย จากการจัดอันดับของ URAP

 1. อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยโตเกียว (University of Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น (อันดับที่ 17 ของโลก)


 2. อันดับ 2 : มหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 34 ของโลก)


 3. อันดับ 3 : มหาวิทยาลัยแห่งชาติกรุงโซล (Seoul National University) ประเทศเกาหลีใต้ (อันดับที่ 42 ของโลก)


 4. อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง (Zhejiang University) สาธารณรัฐประชาชนจีน (อันดับที่ 46 ของโลก)


 5. อันดับ 5 : มหาวิทยาลัยปักกิ่ง (Peking University) สาธารณรัฐประชาชนจีน (อันดับที่ 48 ของโลก)


 6. อันดับ 6 : มหาวิทยาลัยเคียวโตะ (Kyoto University) ประเทศญี่ปุ่น (อันดับที่ 53 ของโลก)


 7. อันดับ 7 : มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsing Hua University) สาธารณรัฐประชาชนจีน (อันดับที่ 58 ของโลก)


 8. อันดับ 8 : มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง (Shanghai Jiao Tong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน (อันดับที่ 59 ของโลก)


 9. อันดับ 9 : มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan University) ประเทศไต้หวัน (อันดับที่ 84 ของโลก)


 10. อันดับ 10 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 85 ของโลก)
10 อันดับมหาวิทยาลัยในอาเซียน จากการจัดอันดับของ URAP 2014-2015


หากแบ่งแยกออกมาในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่เรียกกันว่าประเทศเอเซียน แล้ว ทั้ง 10 ประเทศ มีเพียง 3 ประเทศหลักที่ติดอยู่ใน Top 10 นั่นก็คือ ประเทศสิงคโปร์ ครองอันดับ 1 "มหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์" และอันดับ 2 คือ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง" ประเทศมาเลเซีย ใน 10 อันดับแรกของอาเซียนมีมหาวิทยาลัยติดอันดับมากที่สุดถึง 5 มหาวิทยาลัยด้วยกัน ตามมาเป็นประเทศไทย ติดอันดับ 3 มหาวิทยาลัยคือ มหิดล, จุฬาฯ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ้ามองภาพรวมในโลกแล้ว ประเทศอื่นๆ ในอาเซียนจะมีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกดังนี้คือ ประเทศสิงคโปร์ 4 แห่ง, มาเลเซีย 20 แห่ง, ไทย 17 แห่ง, เวียดนาม 6 แห่ง, ฟิลิปปินส์ 4 แห่ง และอินโดนีเซีย 4 แห่ง ด้วยกัน

 1. อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยเเห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore) ประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 34 ของโลก)


 2. อันดับ 2 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประเทศสิงคโปร์ (อันดับที่ 85 ของโลก)


 3. อันดับ 3 : มหาวิทยาลัยมาลายา (Universiti Malaya) ประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 276 ของโลก)


 4. อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่งมาเลเซีย (Universiti Sains Malaysia) ประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 419 ของโลก)


 5. อันดับ 5 : มหาวิทยาลัยปุตรา (Putra University Malaysia) ประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 430 ของโลก)


 6. อันดับ 6 : มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) ประเทศไทย (อันดับที่ 437 ของโลก)


 7. อันดับ 7 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) ประเทศไทย (อันดับที่ 479 ของโลก)


 8. อันดับ 8 : มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย (Universiti Kebangsaan Malaysia) ประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 533 ของโลก)


 9. อันดับ 9 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซีย (Universiti Teknologi Malaysia) ประเทศมาเลเซีย (อันดับที่ 642 ของโลก)


 10. อันดับ 10 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) ประเทศไทย (อันดับที่ 730 ของโลก)
10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย จากการจัดอันดับของ URAP 2014-2015


มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ติดอยู่ใน 2,000 อันดับมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับโดย URAP 2014 - 2015 ครั้งนี้มีทั้งหมด 17 มหาวิทยาลัยด้วยกัน โดยอันดับ 1 เป็นของ "มหาวิทยาลัยมหิดล" อยู่ในอันดับที่ 437 ของโลก อันดับ 2 ตกเป็นของ "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยยังอยู่ใน 500 อันดับแรกของโลก และเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีทีสุดในประเทศไทยจากการจัดอันดับครั้งนี้

 1. อันดับ 1 : มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University) อันดับที่ 437 ของโลก


 2. อันดับ 2 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University) อันดับที่ 479 ของโลก


 3. อันดับ 3 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University) อันดับที่ 730 ของโลก


 4. อันดับ 4 : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University) อันดับที่ 838 ของโลก


 5. อันดับ 5 : วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (Phramongkutklao College of Medicine) อันดับที่ 880 ของโลก


 6. อันดับ 6 : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince Songkla University) อันดับที่ 937 ของโลก


 7. อันดับ 7 : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University) อันดับที่ 995 ของโลก


 8. อันดับ 8 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (King Mongkut's University of Technology Thonburi) อันดับที่ 1073 ของโลก


 9. อันดับ 9 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Thammasat University) อันดับที่ 1370 ของโลก


 10. อันดับ 10 : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Suranaree University of Technology) อันดับที่ 1390 ของโลกที่มาข้อมูล : ASTV ผู้จัดการออนไลน์ 7 มกราคม 2558

  เรื่อง : ข่าวประจำวัน
  เข้าชม : 13130
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155