กล้วยไทย


ชื่อหนังสือ : กล้วยไทย (ชุดภูมิใจไทย)
ประเภทหนังสือ : การศึกษา
ผู้เขียน : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ และ ชนันสิริ มากสัมพันธ์
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ และ ชนันสิริ มากสัมพันธ์
สำนักพิมพ์ : ปลาตะเพียน
ปีที่พิมพ์ : 2550 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา : 120 บาท
ISBN : 974-734-885-9

"กล้วยไทย" เป็นหนึ่งหนังสือชุดภูมิใจไทย เป็นหนังสืออ่านเสริมบูรณาการกลุ่มสาระและการเรียนรู้สำหรับเยาวชน เป็นหนังสือเล่มบางๆ พร้อมภาพประกอบทั้งภาพถ่ายและภาพวาดสวยงาม มีเนื้อหาอ่านง่าย เด็กๆ ก็อ่านสนุก ผู้ใหญ่อ่านได้ความรู้ ให้ความรู้เรื่องกล้วยไทย ลักษณะของพืชที่ชื่อ "กล้วย" กำเนิดกล้วยจากกล้วยป่ามาเป็นกล้วยปลูกกล้วยชนิดต่างๆ ในธรรมชาติของไทย พันธุ์กล้วยที่เรากิน อาหารคาวหวานที่มีกล้วยเป็นส่วนประกอบ สารอาหารในกล้วยแต่ละชนิด หยวกกับปลี ศิลปะกับหยวกกล้วย ใบตองบายศรี ขนมที่ใช้ใบตองห่อ ของเล่นของใช้จากกล้วย กล้วยในงานพิธี การปลูกกล้วย กล้วยประดับ กล้วยในภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้วย พร้อมแผ่นป้ายความรู้ประกอบกิจกรรมนอกห้องเรียน และเกมความรู้เรื่องกล้วย

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 1662
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155