ข่าวประจำวัน
เรื่องน่ารู้
เที่ยวทั่วกรุง
ศิลปะ - กีฬาฯ
Books
Person
นิทานและเกมส์
คำถามประจำวัน
 

 
หน้าแรก |

แผ่นดินไหว คืออะไร
   


โครงสร้างของโลก

แผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดจากการเคลื่อนตัวโดยฉับพลันของเปลือกโลก ส่วนใหญ่แผ่นดินไหวมักเกิดขึ้นในบริเวณที่มีรอยแตกร้าวในเปลือกโลกที่เรียกว่า รอยเลื่อน อันอยู่ตามขอบแผ่นเปลือกโลกซึ่งรองรับทวีปหรือมหาสมุทร หินของเปลือกโลกจะสวนทางกันอย่างช้าๆ ตามแนวตั้งหรือแนวนอนโดยใช้เวลานานหลายปี หรือเมื่อรอยแตกแยกบางส่วนเกาะเกี่ยวกันก็จะทำให้การเคลื่อนที่หยุดชะงักโดยฉับพลัน ด้วยเหตุนี้ความกดดันภายในจะเพิ่มสูงขึ้นอันเป็นสาเหตุให้หินคดโค้งไปคล้ายลานนาฬิกา และเมื่อแรงเค้นหรือแรงดันสูงกว่าแรงยึดเหนี่ยวจะทำให้หินเคลื่อนที่และครูดสวนทางกันอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในลักษณะลานนาฬิกาคลายเกลียว บริเวณที่เกิดการครูดถูอย่างรุนแรงโดนฉับพลันนั้นเรียกว่า ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว หลังจากนั้นความเค้นจะคลายตัวลง ทำให้หินคืนตัวกลับสู่สภาพเดิม การสั่นสะเทือนหรือที่เรียกว่า คลื่นไหวสะเทือน จะแผ่ขยายจากศูนย์เกิดแผ่นดินไหวออกไปทุกทิศทางตามหินที่รายรอบในลักษณะของแผ่นดินไหวอย่างเบาๆ พอรู้สึกได้ แผ่นดินไหวระลอกหลังจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งหินกลับสู่สภาพเดิมแล้วจึงหยุดนิ่ง


การอธิบายลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวเปรียบเสมือนการหักกิ่งไม้

จากภาพเป็นการอธิบายลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวเปรียบเสมือนการหักกิ่งไม้ ในขณะที่ความกดดันในมวลของหินเพิ่มขึ้นตามแนวรอยเลื่อนดังรูปที่ (1) หินจะเริ่มโค้งงอดังรูปที่ (2) และเมื่อความเค้นสูงขึ้นดังรูปที่ (3) จนกระทั่งมีค่ามากกว่าความเสียดทาน จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ขึ้น จากนั้นหินจะปรับตัวเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เพื่อคลายความเครียดดังรูปที่ (4)
จำนวนคนอ่าน 1594 คน

 
 
   

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved