เด็กชายจากดาวอื่น


ชื่อหนังสือ : เด็กชายจากดาวอื่น
ประเภทหนังสือ : หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน (กลุ่มเด็กวัย 13-18 ปี)
ผู้เขียน : วาวแพร (มกุฏ อรฤดี)
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : วาวแพร (มกุฏ อรฤดี)
สำนักพิมพ์ : ผีเสื้อ
ปีที่พิมพ์ : 2544 (พิมพ์ครั้งที่ 5) (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2531)
ราคา : 97 บาท
ISBN : 974-140-172-8

"เด็กชายจากดาวอื่น" ผลงานของ วาวแพร ซึ่งเป็นนามปากกาของ มกุฏ อรฤดี ได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดหนังสือแห่งชาติปี พ.ศ.2532 สร้างเป็นภาพยนตร์โทรทัศน์ 4 ตอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 เมื่อปี พ.ศ.2537 และนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในปี พ.ศ.2539

"เด็กชายจากดาวอื่น" เป็นวรรณกรรมที่มีลักษณะการถ่ายทอด โดยให้ ปาน เป็นผู้ดำเนินเรื่อง "ปาน" เด็กชายที่มีปานแดงที่หน้า มีความเป็นเด็กที่พิเศษกว่าเด็กคนอื่น เนื้อเรื่องกล่าวถึงปาน เด็กชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของหมอ ที่ปานและเพื่อนๆ เรียกว่า แม่ จากเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองของเด็กอายุ 6 ขวบ ซึ่งในบางครั้งเด็กก็จะมีจินตนาการที่เราคาดไม่ถึง บางเวลาเราอาจไม่รู้เลยว่าเด็กคิดอะไรอยู่ แต่ปานจะเป็นตัวแทนของเด็กที่จะสื่อถึงเรา หลายครั้งที่เราอาจมองข้ามความรู้สึกของเด็กไป

"ปานอยากรู้เหลือเกินว่า เด็กที่ได้กินนมจากอกของแม่นั้นจะมีความรู้สึกอย่างไร" อีกทั้ง เรื่องนี้ยังมีกลวิธีการใช้ภาษาที่สละสลวยชวนให้ติดตาม ทำให้เรารู้สึกร่วมไปกับตัวละครที่กำลังดำเนินเรื่อง ดังจะเห็นจากตอนหนึ่งของเรื่องเด็กชายจากดาวอื่นที่ว่า "ปานเห็นน้ำตาของแม่ไหลลงมาตามรอยเหี่ยวย่นของแก้มทั้งสองข้าง ในขณะที่ภาพดาวอื่นปรากฏชัดอยู่บนหยดน้ำตาซึ่งสะท้อนแสงไฟ"

"เด็กชายจากดาวอื่น" นับเป็นวรรณกรรมที่ควรอ่านเรื่องหนึ่ง เพราะเรื่องราวสะท้อนถึงสังคมของคนกลุ่มหนึ่งที่ขาดความรับผิดชอบ มีลูกแล้วไม่สามารถรับผิดชอบได้ จึงปล่อยให้เด็กกลายเป็นปัญหาสังคม ปานและเพื่อนอาจโชคดีที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดี มีความรักให้อย่างเต็มที่ แต่เด็กอีกมากมายที่ขาดโอกาสอย่างปาน พวกเขาจะเป็นเช่นไร จะอยู่เป็นคนส่วนไหนของสังคม ร้อยล้านคำพูดที่บอกเล่าผ่านตัวอักษร แทนความรู้สึกของเด็กที่บริสุทธิ์คนหนึ่งที่มีต่อสังคม สะท้อนถึงความไร้เดียงสาที่ต้องการบอกแก่สังคม เมื่ออ่านเรื่องนี้จบ คุณค่าที่คุณได้มากที่สุด คือ คุณค่าทางสังคม แต่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเพียงด้านเดียวเท่านั้น ยังมีคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์ ค่านิยม และแนวคิดอีกด้วย

หนังสือเล่มนี้ ได้รับเลือกเป็นหนังสืออ่านนอกเวลา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาภาษาไทยบังคับ (ท 401, 503, 605, 606) ตามประกาศของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2541 และเป็น 1 ในหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน กลุ่มเด็กวัย 13-18 ปี ประเภทนวนิยาย จากคณะวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543


ที่มาข้อมูล : http://www.pantip.com
วาวแพร. เด็กชายจากดาวอื่น. สำนักพิมพ์ผีเสื้อ, กรุงเทพฯ 2544

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 4252
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155