คำหยาด


ชื่อหนังสือ : คำหยาด (หนังสืือพับ)
ประเภทหนังสือ : หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน (กลุ่มเด็กวัย 13-18 ปี)
ผู้เขียน : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
สำนักพิมพ์ : -
ปีที่พิมพ์ : 2548 (พิมพ์ครั้งที่ 8) (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2502)
ราคา : 390 บาท
ISBN : 974-729-223-8

คำหยาด เป็นหนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ยุคเริ่มแรกของ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ซึ่งเขียนเมื่อยังเห็นโลกเป็นสีสรรอย่างวัยรุ่น "คำหยาด" เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องการความเข้าใจเรื่องชีวิตกับการเมืองเป็นฐานในการอ่าน เห็นจะมีงานของ "เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์" ถือกันว่าเป็นบทกวีชั้นครู

ความรักและวัยฝันของ "คำหยาด" เมื่อเปรียบกับกับยุคที่ข่าวเสรีทางเพศของเด็กวัยรุ่นเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้ว แม้ว่าความต้องการ ความมุทะลุแห่งวัยในยุคสมัยของเนาวรัตน์ ก็ย่อมจะมีความรุ่นแรงไม่น้อยไปกว่าปัจจุบัน แต่บทกวีบทนี้ แสดงความคิดที่ยึดมั่นกับระบบคุณค่า ความคิดฝันของวัยรุ่นที่ระบายออกมาได้อย่างงดงามที่สุด ส่วนครึ่งหลังของคำหยาด เป็นบทกวีที่เกี่ยวกับความเงียบ บทกวีของเขามีวิธีเข้าหาความจริง อธิบายโลกโดยเริ่มจากความคิด คำถาม คำตอบ นำผู้อ่านเข้าสู่ทางแห่งความสงบ บทกวีที่ประกอบขึ้นมาเป็นส่วนที่สองของหนังสือเล่มนี้ ไม่้ใช่การสอนธรรมะ แต่เป็นจุดตั้งต้นง่ายสำหรับเด็กและวัยรุ่น...

หนังสือเล่มนี้ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน กลุ่มเด็กวัย 13-18 ปี ประเภทกวีนิพนธ์ จากคณะวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543


ที่มาข้อมูล : http://www.bangkokbookclub.com
http://www.school.net.th
http://www.chulabook.com

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 1813
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155