นิทานร้อยบรรทัด


ชื่อหนังสือ : นิทานร้อยบรรทัด
ประเภทหนังสือ : หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน (กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี)
ผู้เขียน : หลวงสำเร็จวรรณกิจ (เรียบเรียง)
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : หลวงสำเร็จวรรณกิจ (เรียบเรียง)
สำนักพิมพ์ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
ปีที่พิมพ์ : -
ราคา : -
ISBN : -

หนังสือ นิทานร้อยบรรทัด เล่ม นี้ กรมวิชาการ ได้ขออนุมัติกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ หลวงสำเร็จวรรณกิจ เป็นผู้เรียบเรียงเป็นบทร้อยกรอง แบ่งเป็นตอนๆ ตอนหนึ่งจะมี 100 บรรทัด เนื้อหาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หน้าที่ของเด็กไทยในการปฏิบัติต่อบิดา มารดา ต่อชาติบ้านเมือง และการเป็นพลเมืองที่ดี

หนังสือชุดนี้ มีความโดดเด่นในเนื้อหาที่ใช้คำง่ายๆ กะทัดรัด คล้องจอง เวลาอ่านมีจังหวะ สนุกสนาน และเนื้อหานี้มีความเป็นสากล แม้กาลเวลาจะล่วงเลยมาจนปัจจุบันก็ยังใช้ได้อยู่ และได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี ประเภทนิทาน/นิยายเรื่อง จากคณะวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543

หนังสือชุด "นิทานร้อยบรรทัด" มีจำนวน 6 เล่ม ดังนี้

เล่ม 1 : เรื่อง บ้านที่น่าอยู่ ตอนที่ 1 ชั้นประถมปีที่ 2
เล่ม 2 : เรื่อง บ้านที่น่าอยู่ ตอนที่ 2 ชั้นประถมปีที่ 3
เล่ม 3 : เรื่อง ครูที่รักเด็ก ชั้นประถมปีที่ 4
เล่ม 4 : เรื่อง ประเทศเล็กที่สมบูรณ์ ชั้นประถมปีที่ 5
เล่ม 5 : เรื่อง ตระกูลไทยที่คงไทย ชั้นประถมปีที่ 6
เล่ม 6 : เรื่อง ประชาธิปไตยที่ถาวร ชั้นประถมปีที่ 7
 
เล่ม 2
เล่ม 3
เล่ม 4
เล่ม 5
เล่ม 6

ที่มาข้อมูล : http://www.bangkokbookclub.com

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 2589
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155