นิทานคติธรรม


ชื่อหนังสือ : นิทานคติธรรม
ประเภทหนังสือ : หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน (กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี)
ผู้เขียน : แปลก สนธิรักษ์
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : แปลก สนธิรักษ์
สำนักพิมพ์ : องค์การค้าของคุรุสภา
ปีที่พิมพ์ : 2504 (พิมพ์ครั้งที่ 1)
ราคา : -
ISBN : -

"หนังสือซึ่งเขียนขึ้นเป็นทำนองคติสอนใจเด็กๆ นั้น อาจนับได้ว่ามีมากที่สุดในบรรดาหนังสือเด็กทั้งหลาย เวลานี้ถ้าหาดูตามท้องตลาด บางทีอาจจะพบว่า ศีลธรรมทุกข้อได้ถูกแจกแจงไว้ในหนังสือเด็กหมดเรียบร้อยแล้ว แต่ผลก็ยังคงพบอยู่นั่นเองว่า เด็กๆ ของเราในสมัยใหม่นี้ ยังมีอาการน่าวิตกอยู่

หนังสือ "นิทานคติธรรม" เล่มนี้ ต่างจากหนังสือ "สอนศีลธรรม" ทั่วไปเป็นอันมาก นิทาน 15 เรื่องที่ อาจารย์แปลก สนธิรักษ์ ได้คัดเลือกรวบรวมขึ้นมาเล่าให้เด็กๆ ฟังนั้น ไม่ได้บอกเลยว่า ห้ามลักทรัพย์ ห้ามพูดเท็จ ห้ามซุกซน หรือข้อศีลธรรมประการอื่นอีกร้อยแปด แต่กลับเป็นนิทานสนุกลึกที่แสดงการใช้สติปัญญาอย่างแยบคาย เป็นนิทานที่ต้องอ่านไปคิดไป ฉงนใจว่า เอ๊ะ แล้วปัญหานี้จะแก้อย่างไร มันจะคลี่คลายไปแบบไหน ตัวผู้อ่านเองเล่าจะคิดต่อเรื่องนั้นอย่างไร..." (พรพิไล เลิศวิชา)

หนังสือเล่มนี้ยังที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี ประเภทนิทาน/นิยายเรื่อง จากคณะวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543


ที่มาข้อมูล : http://www.bangkokbookclub.com

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 2119
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155