โสนน้อยเรือนงาม


ชื่อหนังสือ : โสนน้อยเรือนงาม
ประเภทหนังสือ : หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน (กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี)
ผู้เขียน : หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค (เรื่อง) และ พนัส สุวรรณะบุณย์ (ภาพประกอบ)
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : หม่อมหลวงมณีรัตน์ บุนนาค (เรื่อง) และ พนัส สุวรรณะบุณย์ (ภาพประกอบ)
สำนักพิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมสาส์น
ปีที่พิมพ์ : 2531 (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2506)
ราคา : 60 บาท
ISBN : -

"โสนน้อยเรือนงาม" เป็นนิทานพื้นเมืองของไทยที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง เพราะเล่าสืบกันมาช้านาน ฉบับพิมพ์ครั้งแรกนั้น เล่าเป็นกาพย์และกลอนสลับกัน โรงพิมพ์วัดเกาะซึ่งเป็นโรงพิมพ์หนังสือนิทานเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงมากเป็นผู้จัดพิมพ์ขึ้น ภายหลังมีผู้นำเรื่องโสนน้อยเรือนงามมาเล่าเป็นร้อยแก้ว ทั้งฉบับเต็มและฉบับย่ออีกหลายครั้ง

"...นิทานเรื่อง โสนน้อยเรือนงาม ฉบับที่เขียนโดย ม.ล.มณีรัตน์ บุนนาค นี้ จัดว่าดีเป็นพิเศษ เพราะถ้อยคำภาษาที่ใช้ สั้น กระชับ ได้ใจความ ขณะเดียวกัน มีถ้อยความลึกซึ้งกินใจ ไม่ใช่นิทานแบบที่เขียนขึ้นอย่างลวกๆ บทกลอนที่คัดมาประกอบนั้นมีเสน่ห์ ไม่เกินกว่าวัยของเด็ก และหลายตอนที่คัดมานั้น ช่วยแก้ปัญหาการบรรยายที่ถึงทำอย่างไรก็ไม่ดีเท่ากับเขียนเป็นกาพย์กลอน ที่สำคัญคือ ภาพประกอบของ พนัส สุวรรณะบุณย์ ซึ่งเป็นลายเส้นที่ประยุกต์มาจากภาพลายไทย อ่อนโยน มีชีวิตชีวา และดูเข้าใจง่าย..." (พรพิไล เลิศวิชา)

หนังสือเรื่อง โสนน้อยเรือนงาม เล่มนี้ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน กลุ่มเด็กวัย 7-12 ปี ประเภทนิทานภาพ จากคณะวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543


ที่มาข้อมูล : http://www.bangkokbookclub.com
http://www.chulabook.com

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 8356
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155