ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม


ชื่อหนังสือ : ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
ประเภทหนังสือ : หนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม (ความรู้ทั่วไป)
ผู้เขียน : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ผู้เรียบเรียง / ผู้แปล : สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
สำนักพิมพ์ : ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์ :

2530 (พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2523)

ราคา : -
ISBN : -

หนังสือเรื่อง "ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม" เล่มนี้ จะอธิบายความหมายและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ และยังได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในหนังสือดีวิทยาศาสตร์ 88 เล่ม ประเภทความรู้ทั่วไป จากคณะวิจัยหนังสือดีวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544


ที่มาข้อมูล : http://www.aseannewsnetwork.de
http://person.rid.go.th/library

    เรื่อง : หนังสือดี
    เข้าชม : 1694
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155