ข่าวประจำวัน
เรื่องน่ารู้
เที่ยวทั่วกรุง
ศิลปะ - กีฬาฯ
Books
Person
นิทานและเกมส์
คำถามประจำวัน
 

 
หน้าแรก |

กิจกรรม การจำแนกหินชนิดต่างๆ (ป.6)
   

จุดประสงค์

เพื่อศึกษาลักษณะของหินชนิดต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

วัสดุและอุปกรณ์

 1. ตัวอย่างหิน 12 ชนิด (3 ประเภท) พร้อมกระดาษสำหรับปูโต๊ะ กันเปื้อน

 2. แผนภาพหิน

 3. แว่นขยาย

 4. กรดเกลือเจือจางมากๆ

 5. กระจกสำหรับขูด

 6. ใบบันทึกกิจกรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปูทดลอง และแจกตัวอย่างหิน พร้อมอุปกรณ์ทดลองให้นักเรียน กลุ่มละ 1 ชุด

 2. ให้นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของหินทีละก้อน และกรอกข้อมูลลงบนใบกิจกรรมการจำแนกหิน

 3. ให้นักเรียนสันนิษฐานว่า ตัวอย่างหินแต่ละก้อนเป็นหินประเภทใด (หินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร)

 4. ในกรณีที่สันนิษฐานว่าเป็นหินแปร ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานว่า แปรสภาพมาจากหินอะไร

 5. แจกแผนภาพหิน

 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบว่า สมมติฐานประเภทของหินจำนวนกี่ก้อน

 7. ครูสรุปกิจกรรมร่วมกับนักเรียน


จำนวนคนอ่าน 4091 คน

 
 
   

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved