กิจกรรม การจำแนกหินชนิดต่างๆ (ป.6)จุดประสงค์

เพื่อศึกษาลักษณะของหินชนิดต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

วัสดุและอุปกรณ์

 1. ตัวอย่างหิน 12 ชนิด (3 ประเภท) พร้อมกระดาษสำหรับปูโต๊ะ กันเปื้อน

 2. แผนภาพหิน

 3. แว่นขยาย

 4. กรดเกลือเจือจางมากๆ

 5. กระจกสำหรับขูด

 6. ใบบันทึกกิจกรรม
ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปูทดลอง และแจกตัวอย่างหิน พร้อมอุปกรณ์ทดลองให้นักเรียน กลุ่มละ 1 ชุด

 2. ให้นักเรียนศึกษาคุณสมบัติของหินทีละก้อน และกรอกข้อมูลลงบนใบกิจกรรมการจำแนกหิน

 3. ให้นักเรียนสันนิษฐานว่า ตัวอย่างหินแต่ละก้อนเป็นหินประเภทใด (หินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร)

 4. ในกรณีที่สันนิษฐานว่าเป็นหินแปร ให้นักเรียนตั้งสมมติฐานว่า แปรสภาพมาจากหินอะไร

 5. แจกแผนภาพหิน

 6. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตรวจสอบว่า สมมติฐานประเภทของหินจำนวนกี่ก้อน

 7. ครูสรุปกิจกรรมร่วมกับนักเรียน


  เรื่อง :
  เข้าชม : 4829
 • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155