วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ใกล้สะพานกษัตริย์ศึก และสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร นามของวัดแห่งนี้มาจากพระนามของ "สมเด็จพระเทพศิรินทรา" พระบรมราชินี ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี มีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าหญิงรำเพย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมมตยาภิเษกเป็นพระราชเทวี ทรงพระนามว่า พระนางเธอพระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ และ สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์ โดยลำดับ ครั้นถึงรัชกาล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะสิ้นพระชนม์ไปแล้วแต่ก็ทรงดำรงพระอิสสริยศักดิ์เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระนามและพระอัฐิเป็น กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ แต่ในปัจจุบันขานพระนามว่า "สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี"

สมเด็จพระนางเจ้ารำเพยภมราภิรมย์นับเป็นพระราชินีที่มีพระชนมายุน้อยพระองค์หนึ่ง เริ่มรับราชการในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพระชนมายุเพียง 18 พรรษา เสด็จสวรรคตเมื่อวันจันทร์เดือน 10 ขึ้น 5 ค่ำ ปีระกาตรงกับวันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2404 สิริพระชนมายุได้ 28 พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเทพศิรินทราวาสในปี พ.ศ.2419 เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี แล้วพระราชทานนามวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า "วัดเทพศิรินทราวาส"

พื้นที่ด้านหนึ่งของวัดเทพศิรินทราวาสเป็น "โรงเรียนเทพศิรินทร์" โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียง ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเขตสังฆาวาส และมีเมรุหลวงสำหรับพระราชทานเพลิงศพเจ้านายและบุคคลสำคัญ

สถาปัตยกรรมสำคัญของวัด ได้แก่ พระอุโบสถที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งอย่างงดงามด้วยลายรดน้ำ ซุ้มประตูหน้าต่างและเพดานสลักรูปเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ เช่น พระนิรันตราย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งอันเชิญมาเมื่อ พ.ศ.2421 ตามพระราชประสงค์ของพระองค์

ภายในวัดเทพศิรินทราวาสมีอนุสาวรีย์สำคัญอยู่ 2 องค์ เป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และราชสกุลจักรพันธุ์ เรียกว่า จาตุรนต์อนุสสารี และที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของ สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และราชสกุลภาณุพันธุ์ เรียกว่า ภาณุรังษีอนุสสร ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

นอกจากนี้ยังมีพลับพลาอิศริยาภรณ์ ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นที่ตั้งพระศพ พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ เมื่อ พ.ศ.2437 ในการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ณ สุสานหลวงเป็นรายแรก ศาลานี้ใช้เป็นพลับพลาที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชทานเพลิงสืบมาจนถึงปัจจุบัน


พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสองค์ที่ 4
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี

คลิกที่นี่
คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ 423 ถนนหลวง แขวงยศเส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0-2221-8877, 0-2222-0700
โทรสาร 0-2223-3992
เวลาทำการ - บริเวณวัด : ทุกวัน เวลา 6.00 - 18.00 น.
- โบสถ์ : ทุกวัน เวลา 7.00 - 21.00 น.
รถประจำทาง สาย 7, 8, 15, 47, 48, 53, 204
ที่จอดรถ บริเวณภายในวัด
ทะเบียนโบราณสถาน ชั้นโท
การถ่ายรูป สามารถถ่ายรูปได้
สถานที่ใกล้เคียง ตลาดโบ๊เบ๊, ตลาดมหานาค, วัดพระยายัง, สถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง), โรงพยาบาลหัวเฉียว
แผนที่ คลิกดูแผนที่ตั้งของวัดเทพศิรินทราวาส
    เรื่อง : เที่ยวทั่วกรุง
    เข้าชม : 5992
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155