ใบความรู้ "หลักการพูดทั่วไป"


ความหมายของการพูด

การพูด คือ กระบวนการสื่อสารความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง โดยมีภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยาเป็นสื่อ

องค์ประกอบของการพูด ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้พูด เนื้อหาสาระ ผู้ฟัง

การเตรียมเรื่อง

เขียนทุกคำที่ต้องการจะพูด ตั้งแต่คำกล่าวปฏิสันถาร การเกริ่นนำ เนื้อหาสาระ และการทิ้งท้าย

เขียนเป็นภาษาพูดด้วยสำนวนของตนเอง

การฝึกพูด

อ่านต้นฉบับที่เตรียมร่างไว้หลายๆ เที่ยว

ทดลองฝึกพูดโดยดูจากต้นฉบับที่เตรียมไว้

ทดลองฝึกพูดโดยไม่ต้องดูจากต้นฉบับที่เตรียมไว้

วิธีแก้ความประหม่า ขณะพูดที่พูด ให้ทำดังนี้

สูดลมหายใจลึกๆ ,ดื่มน้ำสักแก้ว เคลื่อนไหวไปมา เป็นต้น

การปรากฏตัว

เดินขึ้นสู่แท่นที่พูดด้วยความกระฉับกระเฉง

ปรับไมโครโฟนให้ตรงปาก ทดลองใช้ไมโครโฟนอย่างสุภาพ คือให้ใช้ปลายเล็บนิ้วชี้ขูดเบาๆ ที่ส่วนหัวของไมโครโฟน แล้วค่อยฟังเสียงดู อย่าเคาะ หรือเป่า และไม่ควรพูดคำว่า "โหลๆ" เด็ดขาด

สร้างสัมพันธภาพกับผู้ฟังทางใบหน้าด้วยการยิ้ม (ประมาณ 3 นาที)

กล่าวคำปฏิสันถาร (กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ และสวัสดีเพื่อนๆ ทุกคน)

การยืนขณะพูด

ยืนให้เท้าทั้งสองห่างกันพอสมควร น้ำหนักอยู่บนฝ่าเท้าทั้งสองข้าง

มือทั้งสองข้างจับที่ขอบแท่นที่พูด หรือปล่อยลงข้างลำตัว

การเคลื่อนไหวประกอบการพูด (ศรีษะ - หน้า - มือ)

เคลื่อนไหวทุกครั้งต้องสื่อความหมาย

เคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูด

เคลื่อนไหวพร้อมกับการพูด

การใช้สายตากับผู้ฟังขณะพูด

มองอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เลิ่กลั่ก

ถ้าผู้ฟังมีน้อยให้สบสายตากับผู้ฟังทีละคนอย่างทั่วถึง

ถ้าผู้ฟังมีมากให้มองผู้ฟังเป็นกลุ่มๆ โดยสบตาไปทีละจุดๆ ให้ทั่วถึง

ไม่มองที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือมองที่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ

ไม่แหงนมองเพดาน มองพื้น หรือมองออกไปนอกห้อง

การใช้น้ำเสียงในการพูด

พูดให้เสียงดังชัดเจน

จังหวะลีลาในการพูดไม่ช้าหรือเร็วเกินไป

ไม่พูดน้ำเสียงเหมือนอ่านน้ำเสียง หรือท่องจำ

น้ำเสียงสอดคล้องกับเรื่อง หรือเนื้อหาที่พูด

ไม่พูดดัดเสียงเลียนแบบคนอื่น ให้ใช้น้ำเสียงของตนเอง

การออกเสียงคำในการพูด

การออกเสียงคำให้ออกเสียงตามหลักการออกเสียงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

ออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำให้ถูกต้องชัดเจน

ออกเสียง ช ท ส ให้ถูกต้อง (อย่าออกเสียงสำเนียงภาษาอังกฤษ)

การใช้ภาษาในการพูด

ใช้ภาษาพูดง่ายๆ

ใช้ลักษณนาม ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง

ไม่ใช้คำหยาบ

ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น (ถ้ามีคำไทยให้ใช้คำไทย)

การจบการพูด

จบตามเวลาที่กำหนดให้

การจบการพูดต้องมีการทิ้งท้าย ด้วยการบอกข้อคิดแก่ผู้ฟังเสมอ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ผู้ฟัง ซึ่งอาจใช้คำประพันธ์ หรือคำคมก็ได้
    เรื่อง :
    เข้าชม : 9147
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155