ข่าวประจำวัน
เรื่องน่ารู้
เที่ยวทั่วกรุง
ศิลปะ - กีฬาฯ
Books
Person
นิทานและเกมส์
คำถามประจำวัน
 

 
หน้าแรก |

แบบทดสอบประจำหน่วย เรื่อง สารและการจำแนกสาร (ม.1 แผน 9) หน้า2
   
Pronunciation : com·pound  (kŏm'pound')   

คำแปล : สารประกอบ

คำอธิบาย : สสารที่ประกอบด้วยธาตุตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป โดยมีสัดส่วนของธาตุแต่ละธาตุที่แน่นอน ซึ่งธาตุที่รวมตัวกันเป็นสารประกอบไม่สามารถแยกออกจากกันได้ง่ายๆ ด้วยวิธีทางกายภาพ แต่จะแยกได้ด้วยวิธีทางเคมี เช่น การให้ความร้อน หรือเกิดการดูดกลืนขึ้นในปฏิกิริยาเคมี ก็จะสามารถทำให้สารที่ผสมกันอยู่แยกออกจากกันได้


จำนวนคนอ่าน 1896 คน

 
 
   

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved