ที่มาของ "อินเทอร์เน็ต"


ประวัติเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครื่องมือสำคัญที่นำโลกเข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดนว่ามีที่มาอย่างไร
อินเทอร์เน็ต พัฒนามาจาก อาร์พาเน็ต (ARPANET) ที่ตั้งขึ้นในปีค.ศ.1969 โดยหน่วยงานวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงของสงครามเย็นที่สหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตกำลังแข่งขันด้านการทหารกันอย่างหนัก สหรัฐฯ จึงริเริ่มโครงการอาร์พาเน็ตนี้ขึ้น เพื่อให้คอมพิวเตอร์รู้จักค้นหาเส้นทางเชื่อมโยงและส่งข้อมูลโดยอัตโนมัติ เผื่อว่าเครือข่ายบางจุดอาจเสียหายหรือถูกทำลายเครือข่ายที่เหลือจะได้ทำงานต่อไปได้

ในครั้งนั้นเพนตากอนจับมือกับมหาวิทยาลัย 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยยูทาห์, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ซานตาบาบารา, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ที่ลอสแองเจลิส และสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยใช้เครือข่ายของอาร์พาเน็ตเพื่อการค้นคว้าและวิจัยทางทหารเสียเป็นส่วนใหญ่ คอมพิวเตอร์ที่ต่อเข้ากับเครือข่ายของอาร์พาเน็ตจะมีมาตรฐานการรับส่งข้อมูลอันเดียวกัน เรียกว่า Network Control Program (NCP) เป็นส่วนควบคุม การรับส่งข้อมูล, การตรวจสอบ ความผิดพลาดในการส่งข้อมูล และเปรียบเสมือนตัวกลาง ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องเข้าด้วยกัน

ข้อจำกัดของอาร์พาเน็ต คือ ไม่สามารถขยายจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อออกไปมากๆ ได้ จึงมีการพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลแบบใหม่ขึ้น และในวันที่ 1 มกราคม 1983 อาร์พาเน็ต ได้เปลี่ยนมาใช้การเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) แทน NCP และนั่นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน

ในเวลาต่อมามหาวิทยาลัยต่างๆ ในสหรัฐฯ ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายอาร์พาเน็ต เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและวิจัย จนเครือข่ายมีขนาดใหญ่ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารเครือข่าย ในปีค.ศ.1983 ทางการทหารสหรัฐฯ จึงขอแยกตัวออกเป็นเครือข่ายย่อยชื่อว่า MILNET (Military Network)


นับแต่นั้นมา มีเครือข่ายของสถาบัน องค์กรของทั้งสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตรต่างๆ ขอเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายจนมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเนื่องจากการเชื่อมโยงของเครือข่ายย่อยต่างเหล่านี้เป็นการเชื่อมต่อด้วยเทคนิคแบบ "อินเทอร์เน็ตโพรโตคอล" (IP) เครือข่ายขนาดยักษ์นี้จึงถูกเรียกว่า "อินเทอร์เน็ต"

สำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบ้านเรานั้น มีใช้เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เมื่อปีค.ศ. 1987 จากนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการพลังงานได้มอบหมายให้เนคเทค หรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ทำการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

และได้มีการเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในปีค.ศ.1995 เมื่อการสื่อสารแห่งประเทศไทย อนุมัติให้บริษัทเคเอสซีเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ ISP เจ้าแรกของไทยเพื่อให้บริการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่บุคคลทั่วไป หลังจากนั้น ก็ได้มี ISP อีกหลายบริษัทเกิดตามมา

ที่มาข้อมูล : ผู้จัดการออนไลน์

    เรื่อง : เรื่องน่ารู้
    เข้าชม : 2032
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155