ระดับไอคิวของเด็กไทย
เด็กปกติควรจะมี ระดับเชาว์ปัญญา (IQ score) ในระดับ 90-110 วิธีการทดสอบที่ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานมีหลายวิธี โดยที่ส่วนใหญ่การศึกษาวิจัยจะใช้แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐานวิธีใดวิธีหนึ่ง นั่นคือ ต้องตรวจสอบแบบทดสอบเสียก่อนที่จะทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง

ระดับไอคิว 90-110 เรียกว่า เชาวน์ปัญญาเด็กอยู่ในช่วงของค่าปกติ (normal range) ค่าเฉลี่ยนี้ถือว่าอยู่ที่ตัวเลข 100 กล่าวอีกอย่างหนึ่งที่คนทั่วไปเข้าใจดี ไอคิวที่เป็นตัวเลข เป็นเปอร์เซ็นต์นั้น ก็คือ การเอาตัวเลขของอายุสมองหารด้วยอายุจริง แล้วทำเป็นร้อยละ คูณด้วย 100% ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ตัวเลขไอคิว หรือเรียกว่า ระดับเชาวน์ปัญญา

งานวิจัยชิ้นหนึ่งในประเทศไทย ได้ทำการสุ่มตัวอย่างจากเด็กทั่วประเทศ 20 จังหวัด พบว่าค่าเฉลี่ยไอคิวของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 20 จังหวัดอยู่ที่ประมาณ 91 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมี 44% ของประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ได้ทำการสำรวจวิจัยนั้นต่ำกว่า 90 หมายความว่า เด็กมีอายุจริง 10 ขวบแต่อายุสมองเท่ากับเด็กอายุ 8-9 ขวบ ตัวเลขนี้อาจจะสรุปได้ว่าเด็กไทยมีไอคิวต่ำกว่ามาตรฐาน

ระดับของเชาว์ปัญญา (ไม่รวมเชาน์อารมณ์)

เด็กไทย 44% มีไอคิวต่ำกว่า 90 ถ้าต่ำกว่า 90 ก็ขึ้นอยู่กับว่าต่ำกว่ามากแค่ไหน เพราะว่ายังมีแบ่งเป็นอีกหลายขั้น
  • ระดับ 80-90 อยู่ในระดับปัญญาทึบ

  • ระดับ 70-80 เรียกว่า คาบเส้นปัญญาอ่อน

  • ระดับ 70-50 เรียกว่า ปัญญาอ่อนระดับน้อย

  • ระดับ 50-30 เรียกว่า ปัญญาอ่อนระดับปานกลาง

  • ต่ำกว่า 30 ลงมาเรียกว่าปัญญาอ่อนขั้นรุนแรง
ถ้าเด็กอยู่ในชุมชนต่างๆ จะมองข้อแตกต่างไม่ออก เด็กจะพูดคุย ทำกิจกรรมต่างๆ ได้เหมือนเด็กปกติ แต่ความสามารถในการที่จะเรียนรู้ ความสามารถที่จะคิดแก้ไขปัญหาจะน้อยกว่าจะช้ากว่า ในระดับของปัญญาทึบนั้น ถ้าเขาเรียนอยู่ในชั้นเรียนทั่วไป เขาก็เรียนได้ แต่เขาจะอยู่ท้ายห้อง การเรียนจะไม่ค่อยดี แต่พอไปไหว แต่ถ้าอยู่ในชั้นเรียนที่สูงขึ้นจะไปไม่ไหว บางคนจะเห็นตอนที่อายุมากขึ้น อายุสมองจะตามไม่ทันอายุร่างกาย จะเริ่มเห็นปัญหาขึ้นเรื่อยๆ

อะไรเป็นสาเหตุ?

ส่วนใหญ่แล้วไม่ทราบสาเหตุ หรือยังไม่พบสาเหตุที่ชัดเจน ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นปัญหาระหว่างการคลอด คลอดก่อนกำหนด คลอดออกมาขาดออกซิเจน หรืออาจจะเป็นปัญหาจากโรคทางพันธุกรรม เป็นความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ได้รับสารพิษ ได้รับยาเสพติด หรือสุรา ทำให้มีพัฒนาการทางสมองช้า

ปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ปัจจัยของสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ทำให้สมองไม่พัฒนาเท่าที่ควร สมองของเด็กในช่วงสามปีแรกจะมีการเติบโตพัฒนาเร็วมาก ซึ่งจะมีผลต่อเรื่องความสามารถ เชาว์ปัญญา ในสามปีแรกสมองจะขยายตัวอย่างมากมายเรียกว่า เป็นเวลาทอง ถ้าจะต้องเพาะบ่มอะไรตอนนั้นจะต้องรีบทำเด็กแรกเกิดสมองจะมีขนาดจำกัด ตามขนาดของศีรษะ โดยแรกเกิดจะมีเส้นรอบศีรษะประมาณ 35 เซนติเมตร ในขณะที่ผู้ใหญ่จะมีขนาดศีรษะประมาณ 55-60 เซนติเมตร

จะเห็นว่าตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ ขนาดศีรษะจะโตขึ้นประมาณ 20 เซนติเมตร แต่ว่าในช่วงสามปีแรกสมองหรือศีรษะจะขยายขึ้น 15 เซนติเมตร ในสามปีแรก ในช่วงสามถึงเก้าปี จะขึ้นมาอีกประมาณ 5 เซนติเมตร หลักจากนั้น อีก 20-50 ปีต่อไปจนถึงจบชีวิต อาจจะขึ้นมาไม่เกิน 5 เซนติเมตร

ที่มา : นายแพทย์วรวุฒิ เจริญศิริที่มาข้อมูล : http://www.bangkokhealth.com

    เรื่อง : เรื่องน่ารู้
    เข้าชม : 18040
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155