ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae


รูปร่างของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae


การสืบพันธุ์แบบแตกหน่อ (budding) ของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae

    เรื่อง :
    เข้าชม : 5495
  • สนใจลงโฆษณาติดต่อ 0-629-1155