ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ฟิสิกส์
บทเรียนฟิสิกส์
ศัพท์ฟิสิกส์
แบบฝึกหัดฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกฟิสิกส์-เคมี-ชีวะ | หน้าแรกฟิสิกส์ | บทเรียนฟิสิกส์
   
เลือกระดับชั้น :
     
คลื่นกล : คลื่นนิ่งและการสั่นพ้อง
วัตถุต่างๆ เมื่อสั่นจะมีความถี่ธรรมชาติดังได้กล่าวมาแล้ว เมื่อนำลูกตุ้มขนาดเล็กหลายลูกมาผูกกับเชือกที่มีความยาวต่างๆ กัน แล้วนำลูกตุ้มขนาดใหญ่ผูกด้วยเชือกที่มีความยาวเท่ากับความยาวของลูกตุ้มเล็กลูกหนึ่ง
การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ : ความเร่งของการเคลื่อนที่
ความเร่ง (Acceleration) คือ อัตราการเปลี่ยนความเร็วของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ เป็นปริมาณเวกเตอร์ ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ บางขณะวัตถุมีความเร็วสม่ำเสมอ ซึ่งหมายถึงขนาดและทิศของความเร็วของวัตถุไม่เปลี่ยนแปลง และบางขณะความเร็วของวัตถุเปลี่ยนไป
การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติและสองมิติ : การเคลื่อนที่สองมิติและสามมิติ
การเคลื่อนที่ในสองมิติเป็นเรื่องที่ยาก เพราะการเคลื่อนที่สองมิติสามารถแยกคิดแบบการเคลื่อนที่หนึ่งมิติในสองทิศที่ตั้งฉากกัน และสามารถนำการคิดสองทางนั้นมาประกอบกันหรือนำมารวมกันแบบเวกเตอร์ได้ สำหรับการเคลื่อนที่ในสามมิติก็คล้ายกัน
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ : การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย (2)
ถ้านำปลายหนึ่งของสปริงยึดติดกับผนัง ส่วนอีกปลายหนึ่งยึดติดกับรถทดลองซึ่งอยู่บนพื้นราบที่มีแรงเสียดทาน แต่รถทดลองมีล้อที่มีแรงเสียดทานน้อยมาก จัดสปริงให้ขนานกับพื้นและรถทดลองอยู่นิ่ง ตำแหน่งเริ่มต้นของรถทดลองขณะนี้ เรียกว่า ตำแหน่งสมดุล
การเคลื่อนที่แบบต่างๆ : การเคลื่อนที่แบบวงกลม (2)
วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมมีความเร่ง เราพิสูจน์ได้เพราะความหมายของความเร่ง คือ อัตราการเปลี่ยนความเร็ว การเคลื่อนที่เป็นวงกลมที่มีขนาดและความเร็วคงตัวแต่มีการเปลี่ยนทิศของความเร็วตลอดเวลา ซึ่งจะถือว่ามีการเปลี่ยนความเร็ว และมีความเร่ง

previous 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  next

   
 
© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved