ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
หลักภาษาไทย
แบบทดสอบภาษาไทย
ร้อยแก้ว
ร้อยกรอง
วรรณคดีไทย
บทอาขยาน
คำสับสน
สำนวน / สุภาษิต
คำราชาศัพท์์์
คำย่อ
ภาษาไทยใกล้ตัว
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกภาษาไทย | แบบฝึกหัด
   
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 5
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 4
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 3
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 2
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบฝึกหัดเรื่อง ไตรยางศ์และการผันอักษร (1)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 2)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 1)
แบบทดสอบ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (ม.2)
แบบทดสอบ พ่อแม่รังแกฉัน (ม.2)
แบบทดสอบ มหากบิลวานร (ม.2)
แบบทดสอบ จดหมายถึงแดงต้อย (ม.2)
แบบทดสอบ รวมพลังมวลชน ต้านภัยไข้เลือดออก (ม.2)
แบบทดสอบ ประโยค (ม.2)
แบบทดสอบ การอ่านออกเสียงคำที่มักอ่านผิด (ม.2)
แบบทดสอบ คำและหน้าที่ของคำ (คำวิเศษณ์ คำสันธาน คำอุทาน) (ม.2)
แบบทดสอบ คำและหน้าที่ของคำในภาษาไทย (คำนาม คำสรรพนาม คำกริยา) (ม.2)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 1)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 2)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 3)

1  2  3 
   
 
© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved