ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
บทเรียนคณิตฯ พื้นฐาน
แบบฝึกหัดคณิตฯ พื้นฐาน
บทเรียนคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบฝึกหัดคณิตฯ เพิ่มเติม
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ตะลุยโจทย์ยาก
รวมสูตรคณิตศาสตร์
สนุกคิดสะกิดเชาวน์
เกร็ดคณิตศาสตร์
พจนานุกรม
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 

หน้าแรก | มุมนักเรียน | หน้าแรกคณิตศาสตร์ | แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์
 
 
:
   แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 17) (ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 16) (การแก้ปัญหาโดยใช้ฟังก์ชันกำลังสองและกราฟ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 15) (การแก้อสมการโดยใช้กราฟ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 13) (การแก้สมการโดยใช้กราฟ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 10) (การแก้สมการโดยใช้กราฟ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 9) (การแก้สมการโดยใช้กราฟ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 8) (การแก้สมการโดยใช้กราฟ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 7) (กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 6) (กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 5) (กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 4) (กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 3) (กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 2) (ฟังก์ชันเชิงเส้น)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (ชุด 1) (ความสัมพันธ์)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 14) (ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 13) (อสมการ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 12) (อสมการ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 11) (อสมการ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 10) (อสมการ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : จำนวนจริง (ชุด 9) (อสมการ)1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  next

   
 

© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved