ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2557
ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557
การรับสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับที่ 2)
สทศ.เปิดรับสมัครสอบ O-Net ม.6 รอบพิเศษ 17-24 ก.พ.นี้
ตารางสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ปีการศึกษา 2556
 
 

เลขาฯ กพฐ.เล็งยกเลิกจับสลาก ม.1 หรือปรับวิธีใหม่ เหตุจำนวนเด็กในพื้นที่ลดลงทุกปี
เคาะเกณฑ์ทุนโอดอสรุ่น 5 เด็กจน-เรียน ตปท.-ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ
ผุด "เลิร์นนิงสเปซ" หวังกระตุ้นเด็กเก่ง คณิต-วิทย์-เทคโนโลยี
เปิดสอน ป.โท ในคุก ประเดิมเรือนจำบางขวางเริ่มปีนี้
ไฟเขียวสเปกแท็บเล็ตปี 57 ยืนราคาเดิมแต่สเปกเทพกว่าเดิม
 
 
รูปร่าง (6)
การนับ 1-5 (4)
เลขไทย ๑ - ๑๐ (1)
การนับ 1-3 (4)
 
   
การจัดหมวดหมู่ (4) : ความเหมือน
เศษส่วน (1)
จำนวนและตัวเลข (11)
การเปรียบเทียบ (2)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (5)
ทิศและแผนผัง (2)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

พื้นที่ผิวและปริมาตร (3)
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (10)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกหัดพื้นฐาน : เส้นขนาน (ชุด 2) (เส้นขนานและมุมแย้ง)
แบบฝึกทักษะเรื่อง พื้นที่ (ชุดที่ 6)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การสร้าง (ชุด 2)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 15) (การแก้อสมการในรูปค่าสัมบูรณ์)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 2)
ตะลุยโจทย์ยาก : เส้นขนาน (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 7)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : พื้นที่
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : มุมและส่วนของเส้นตรง (ชุดที่ 2)
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : การชั่งและการตวง (ชุดที่ 11)
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : แบบรูปและความสัมพันธ์
แบบทดสอบหลังการเรียนรู้ : จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ (ชุดที่ 1)
All...
:

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : สารละลายกรด-เบส
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ร่างกายของเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : พลังงานแสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : เสียงกับการได้ยิน
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง เสียง
โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 2
 

"มนุษย์มาจากไหน" กับการค้นหาเส้นทางเดินอพยพของคน
เพราะปีพ.ศ.2546 เป็นปีครบศตวรรษแห่งการจากไปของ Paul Gauguin พิพิธภัณฑ์ ...

การค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาล
สุริยจักรวาลของเรามีดวงอาทิตย์เป็นจุดศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ ดวงจันทร์ต่างๆ เป็นบริวารรวมกันทั้งสิ้น 65 ดวง นอกจากดาวเคราะห์และดวงจันทร์เหล่านี้แล้ว ...

ลำดับการเสียดินแดนของไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ประเทศไทยในยุค "กรุงรัตนโกสินทร์" สถาปนาขึ้นในปี พ.ศ.2325 จนถึงปัจจุบันได้ถูกต่างชาติโดยเฉพาะมหาอำนาจตะวันตกใช้ทั้งกำลังและเพทุบายแย่งชิงดินแดนไปแล้วถึง 14 ครั้ง รวมพื้นที่ซึ่งสูญเสียไปได้กว้างขวางยิ่งกว่้าพื้นที่ปัจจุบันของประเทศไทย ...


ฟิสิกส์อะตอม : แบบจำลองอะตอมของทอมสัน และการทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด
หลังจากการค้นพบอิเล็กตรอนและทราบว่าอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอะตอมทุกชนิดที่มีประจุไฟฟ้าลบและมีมวลน้อยมากเมื่อเทียบกับมวลของอะตอม คำถามที่ตามมาคือ อะตอมจะมีโครงสร้างอย่างไร ...


สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ : ตำแหน่งของไฮโดรเจนในตารางธาตุ
เราจะทำการศึกษาสมบัติของไฮโดรเจนเพิ่มเติมจากที่เคยทราบมาแล้ว เพื่อนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดตำแหน่งของไฮโดรเจนในตารางธาตุต่อไป ไฮโดรเจนมีวาเลนซ์อิเล็กตรอนและมีเลขอะตอมเท่ากับ 1 ดังนั้น ถ้าใช้จำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอน ...

ฮอร์โมน : ฮอร์โมนพืช
พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แต่ไม่ชัดเจนเท่าในสัตว์ เช่น การตอบสนองต่อแสงของปลายยอดพืช โดยการโค้งเข้าหาแสงนั้นก็ยังมีข้อสงสัยกันว่า เฉพาะแสงเท่านั้นหรือไม่ ที่ทำให้ปลายยอดพืชโค้งเข้าหาแสง ...


Albert Einstein

จิ้งจอกแรคคูน


 
Non-Finite Verb
Future Continuous Tense

 
compose
uncountable noun

 
Adjective Comparison (3)
Past Continuous (2)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (7)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (10)
 
ชายคนหนึ่ง กับ เมียสองคนของเขา (The Man and His Two Wives)
กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เมื่อครั้งที่ยังมีการอนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคนนั้น ชายวัยกลางคนคนหนึ่งมีภรรยาแก่หนึ่งคน และภรรยาสาวอีกคนหนึ่ง ทั้งคู่ต่างก็รักเขามาก และปรารถนาอยากจะเห็นเขาเหมือนกับตัวเอง ในตอนนี้ ผมของชายผู้นั้นเริ่มหงอก ซึ่งภรรยาสาวไม่ ...


 
พยัญชนะ
การันต์
คำสันธาน
     

 
แบบทดสอบ อ่านบทร้อยกรอง (ม.1)
แบบทดสอบ ร้อยกรอง (ม.1)
แบบทดสอบ การพูด (ม.1)
     
 
ปู่แถนย่าแถน
นิทานปรัมปรา เรื่อง ปู่แถนย่าแถน เรื่อง ปู่แถนย่าแถน เป็นเรื่องเล่าที่มีลักษณะคล้ายกับเรื่องจิตมานวะช้างงาเดียว และนิทานเรื่องเสี่ยวผีเสี่ยวคน และผีน้อย มีเนื้อเรื่องโดยสรุปว่า ในเมืองหนึ่งมีทุคตะสองคนพ่อลูก ก่อนที่พ่อจะตายได้สั่งลูกไว้ว่าหากตนตายแล ...


 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
ชื่นมื่น! ประถมฯ ไทยคว้า 4 เหรียญทองคณิตศาสตร์โอลิมปิก
 
 
 

ขี้หมูรา ขี้หมาแห้ง
หมาจนตรอก
ลาในหนังราชสีห์


in addition (to)
talk to the hand
snap to it


ประวัติวิชาแคลคูลัส
แคลคูลัส (calculus) เป็นวิชาคณิตศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการอธิบายกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เป็นพื้นฐานของความเข้าใจโลก และปรากฎการณ์ต่างๆ แคลคูลัสช่วยให้เราสามารถคำนวณวงโคจรของดาวต่างๆ ช่วยให้เราคำนวณกระแสน้ำ การคำนวณหาเส้นแรงในอาค ...

:

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 3)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 18)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 17)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงธนบุรี) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 4)
 


ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 18
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 33
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 8 สุดสาครกับม้านิลมังกร
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 1 ปิติกับยาย
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 22
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved