ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

เปิดปฏิทินสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2558
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สทศ.เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ปฏิทินกำหนดการสอบ)
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดี ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

ระวัง! แก๊งตุ๋นช่วยสมัคร-สอบ-รับรองจบ ม.รามฯ ทำเสียเงินหลายหมื่น
บอร์ด กยศ.ศึกษาแนวทางดูแลลูกหนี้ชั้นดี-ทบทวนโปรโมชันลดหย่อนหนี้ปี 58
เผยเด็ก ป.3 ทั่วประเทศมีปัญหาอ่าน-เขียนไม่ได้ 3.5 หมื่นคน ขณะที่อ่าน-เขียนไม่คล่องสูงถึง 2 แสนคน
ชง ครม.ผลักดัน ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยฯ หวังเกิดสื่อดีเพื่อเด็ก-เยาวชน
สกอ.ชี้ผลประเมิน สมศ.ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา
 
 
การเปรียบเทียบ (5)
การเปรียบเทียบ (2)
เลขไทย ๑ - ๕ (1)
เลขไทย ๑ - ๕ (8)
 
   
การบวก (3)
รูปเรขาคณิต (5)
ความสัมพันธ์ (7)
การรวมจำนวน (1)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

เศษส่วน (2)
การคูณและการหาร (8)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง (5)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : ภาคตัดกรวย (1)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : อัตราส่วนและร้อยละ (ชุดที่ 6) (การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ชุดที่ 5)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พาราโบลา (ชุด 1) (สมการของพาราโบลา)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 16) (การดำเนินการของฟังก์ชัน)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
ตะลุยโจทย์ ป.3 : เวลา
ตะลุยโจทย์ ป.2 : รูปแบบและความสัมพันธ์
ตะลุยโจทย์ ป.6 : สมการและการแก้สมการ (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การคูณ
All...
:

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : โลกแลการเปลี่ยนแปลง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ตัวเรา
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : งานและพลังงาน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ดิน
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง เสียง
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 5
 

หยดเลือดไขปริศนา
ในปัจจุบันได้เกิดปัญหาทางด้านอาชญากรรมขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งการที่จะนำตัวผู้กระทำผิดที่แท้จริงมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในบางคดีตำรวจต้องไขปริศนาด้วยหยดเลือด ซึ่งหยดเลือดหยดเล็กๆ ที่เรานึกว่าไม่มีความหมาย ...

Messenger เยือนดาวพุธ
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2551 ยานอวกาศชื่อ Messenger ขององค์การ NASA ได้โคจรผ่านดาวพุธที่ระยะใกล้ 200 กิโลเมตร ...

สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Gulf War)
"สงครามอ่าวเปอร์เซีย" หรือ "สงครามอ่าว" (Gulf War) เกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ส่งกองทัพเข้ายึดครองคูเวต ทำให้ประธานาธิบดีจอร์จ บุช ต้องนำนานาชาติทำสงครามกับอิรักเพื่อปกป้องแหล่งน้ำมันในคูเวต ...


สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่น : สภาพยืดหยุ่น
น้องๆ ได้ศึกษาสมดุลของวัตถุและแรงที่เกี่ยวข้อง โดยไม่คำนึงถึงส่วนที่แรงเหล่านั้นมีผลต่อรูปร่างของวัตถุ ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีค่ามากพอก็จะทำให้วัตถุเกิดการผิดรูป (deformation) หรือการแตกหักได้ ในหัวข้อนี้ จะศึกษาผลของแรงที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง ...


อิเล็กตรอนในอะตอม : เลขควอนตัม
เราอาจกล่าวถึงอิเล็กตรอนตัวหนึ่งตัวใดภายในอะตอมได้ด้วยเลขควอนตัม ฟังก์ชั่นคลื่นต่างๆ ในสมการคลื่นแตกต่างกันด้วยเลขควอนตัม 4 ชนิด ซึ่งใช้ตัวอักษร n, l, m และ s แทน อิเล็กตรอนแต่ละตัวมีค่าทั้ง 4 นี้ แต่ละชุดไม่ซ้ำกัน ...

การลำเลียงสารในร่างกาย : ระบบน้ำเหลือง
ระบบน้ำเหลืองประกอบด้วย น้ำเหลือง (lymph) ท่อน้ำเหลือง (lymph vessel) และอวัยวะน้ำเหลือง (lymphatic organ) ...


Joseph Priestley

มะขามเทศ


 
Reflexive Pronoun
Past Perfect Continuous Tense

 
let
loss

 
Reported Speech or Indirect Speech (1) : Statements
Present Simple (4) (in question forms)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (8)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (12)
 
Bermuda Triangle
เรื่องราวที่เล่าสืบขานกันมายาวนานถึงการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยของเรือและเครื่องบินที่แล่นผ่านเขตสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ บ้างก็ว่าเป็นเพราะมีสัตว์ประหลาดยักษ์ในท้องทะเลลึกคอยโผล่ขึ้นมาเขมือบเรือหรือเครื่องบินที่แล่นผ่าน บ้างก็ ...


 
คำเป็น คำตาย
การใช้ ศ ษ ส
การันต์
     

 
แบบทดสอบ หลักการอ่าน (ม.1)
แบบฝึกหัดเรื่อง ไตรยางศ์และการผันอักษร (1)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 2)
     
 
ปลาบู่ทอง
นิทาน เรื่อง ปลาบู่ทอง นานมาแล้ว มีครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวเป็นเศรษฐีชื่อ ทารกะ มีอาชีพจับปลา ทารกะมีภรรยา 2 คน ภรรยาหลวงชื่อ นางขนิษฐา มีลูกสาวด้วยกันชื่อ เอื้อย ส่วนภรรยาน้อยนั้นชื่อ นางขนิษฐี มีลูกสาวด้วยกัน 2 คน คนโตชื่อ อ้าย คนเล็กชื่อ อี่ ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

คนดีผีคุ้ม
กระโถนท้องพระโรง
แมงเม่าบินเข้ากองไฟ


once in a lifetime
under one's own steam
raise a stink


Φ (ฟี) : เลขมหัศจรรย์
ในการเรียนคณิตศาสตร์ เรามักพบเลขเช่น ¶, e, i ซึ่งเป็นรากที่สองของ -1 และ 0 ปรากฏในโจทย์ หรือคำตอบ แต่โลกคณิตศาสตร์ยังมีเลขอีก 2 จำนวนที่เรามักไม่ได้เผชิญ นั่นคือ เลขแกมมา ซึ่งมีค่าเท่ากับ โดยเวลา n มีค่ามากถึงอนันต์ เลขแกมมามีค่าเท่ากับ 0. ...

:

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 3)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงธนบุรี) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 17)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 8)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 5)
 


ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 19
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 1 ปิติกับยาย
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 3
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 7
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 1
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved