ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

เปิดแล้ว! รับสมัครแอดมิชชันปี 57 ตั้งแต่ 12-22 มิ.ย.
รับตรง : ม.ศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรง : ม.นเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบพิเศษ)
รับตรง : ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2557
รับตรง : พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 
 

สกอ.ติวเด็กทุนชายแดนใต้เตรียมพร้อมเรียนต่อมหา’ลัย
เฮ! วิจัยวัคซีนไข้เลือดออกสำเร็จ ป้องกัน 4 สายพันธุ์ ลดป่วยรุนแรง คาด 2 ปีได้ใช้
สพฐ.ควัก 1.3 พัน ล.เพิ่มรายหัวช่วยช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษา
4 องค์กรหลัก ศธ.เตรียมถกคัดเลือกซี 10-11 ก่อนเสนอชื่อตัวจริงให้ คสช.แต่งตั้ง
ไฟเขียวงบ 1.3 พัน ล.เติมเต็มโอกาสเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมให้ครบ 100%
 
 
เลขไทย ๑ - ๕ (8)
เลข 7
การนับ 1-5 (2)
การนับ 1-3 (3)
 
   
รูปเรขาคณิต (3)
โจทย์ปัญหาการบวก (4)
จำนวนและตัวเลข (15)
จำนวนและตัวเลข (6)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง (5)
ความยาว (3)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

ระบบสมการ (2)
การประยุกต์ 1 (4)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ (ชุดที่ 16)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวน 6-10 (ชุด 2)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พาราโบลา (ชุด 5) (พาราโบลาที่กำหนดด้วยสมการ a(x - h)2 + k เมื่อ a ≠ 0)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การแยกตัวประกอบของพหุนาม (ชุด 12)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 4)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.3 : ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล
ตะลุยโจทย์ ป.2 : เวลา
ตะลุยโจทย์ ป.6 : จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.3 : การคูณ
ตะลุยโจทย์ ป.5 : มุมและเส้นขนาน (ชุดที่ 1)
All...
:

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ดิน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ชีวิตกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : แรงและการเคลื่อนที่
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง เสียง
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 2
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 4
โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 2
 

ฮัมมิ่งเบิร์ด : นกผู้ทรงพลัง
P. Comte de Buffon นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสผู้เคยมีชีวิตอยู่ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้เคยเอ่ยถึงนกฮัมมิ่งเบิร์ด (hummingbird) ...

การระบุระยะทางด้วยหน่วย "ปีแสง"
ดวงดาวที่เราเห็นสุกสกาวเต็มท้องฟ้านั้นส่วนใหญ่คือ "ดาวฤกษ์" ซึ่งสามารถเปล่งแสงได้จากการเกิดปฏิกริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น (Nuclear fusion) ที่ใจกลางดวงดาว ดวงอาทิตย์ก็เป็นดาวฤกษ์ดวงหนึ่งด้วยเช่นกัน ...

ไทยเสียดินแดนเปรัค (พ.ศ.2369)
เมืองเประ (เปรัค/Perak) ในแหลมมลายู เป็นเมืองหนึ่งที่สวามิภักดิ์ต่อไทยในสมัยรัชกาลที่ 1 แต่ถูกอังกฤษเข้าแทรกแซง และใช้กำลังบีบบังคับให้ไทยจำต้องยอมทำสนธิสัญญาที่เสียเปรียบ ซึ่งทำให้เราต้องเสียดินแดนเมืองเปรัคให้กับอังกฤษไปในสมัยรัชกาลที่ 3 ...


ไฟฟ้าสถิต : สนามไฟฟ้า
เมื่อนำวัตถุที่มีประจุไปวางไว้ ณ ตำแหน่งต่างๆ ในบริเวณรอบๆ อีกประจุหนึ่ง จะพบว่ามีแรงไฟฟ้ากระทำต่อประจุที่นำไปวางไว้เสมอ สังเกตได้จากเมื่อนำลูกโป่งที่มีประจุเข้าใกล้เครื่องกำเนิดประจุแวนเดอแกรฟฟ์ ดังรูป 1.9 จะมีแรงไฟฟ้ากระทำต่อลูกโป่ง ...


กรด-เบส 1 : การแตกตัวของน้ำบริสุทธิ์
น้ำบริสุทธิ์เป็นอิเล็กโทรไลต์ที่อ่อนมาก เนื่องจากแตกตัวได้น้อยมากจนไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องตรวจการนำไฟฟ้าธรรมดา หากเราใช้แอมมิเตอร์ตรวจสอบ เข็มของแอมมิเตอร์จะเบนเพียงเล็กน้อย แสดงว่าน้ำแตกตัวให้ไฮโดรเนียม ...

ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต : การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต
เมื่อประมาณ 350 ปีก่อนคริสตศักราช นักปรัชญาชาวกรีก ชื่อ อริสโตเติล (Aristotle) ได้พยายามจำแนกสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์เท่าที่รู้จักประมาณ 1,000 ชนิดออกเป็นพวกๆ โดยแบ่งพืชออกเป็นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ...


Max Planck

นกเรีย


 
Part of Speech
Non-Finite Verb

 
clothing
equal

 
Article (5)
Can, Could and To be able to (1)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (18)
 
ลาคลุมด้วยหนังสิงโต (The Ass in the Lion’s Skin)
กาลครั้งหนึ่ง เจ้าลาตัวหนึ่งไปพบหนังสิงโตที่นายพรานถอดตากแดดทิ้งไว้ให้แห้ง เจ้าลาหยิบหนังสิงโตขึ้นมาคลุมตัวมัน แล้วเดินมุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านที่มันอยู่ ทั้งคนและสัตว์ต่างวิ่งหนีเมื่อเจ้าลาเข้าไปใกล้ เป็นวันที่เจ้าลามีความภูมิใจเป็นอย่างมาก ...


 
การใช้ ศ ษ ส
วลี
คำวิเศษณ์
     

 
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 4)
แบบทดสอบ นิราศเมืองแกลง (ม.1)
แบบทดสอบ ประโยค (ม.1)
     
 
กลิ้งหินชิงนาง
นิทานปรัมปรา เรื่อง กลิ้งหินชิงนาง กลิ้งหินชิงนาง เป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังในท้องถิ่น ซึ่งอธิบายความเป็นมาของก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน ที่อยู่กลางทุ่งนาในหมู่บ้านเขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า นานมาแล้วมีเมื ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

สิบรู้ไม่เท่าชำนาญ
บวชก่อนเบียด
ฆ้องปากแตก


steal the show
allow for
time ran out


การพิสูจน์กฎคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ สิ่งที่จำเป็นอย่างหนึ่งคือ การพิสูจน์ นักเรียนบางคนมีความรู้สึกว่า การพิสูจน์นั้นยากแก่การทำความเข้าใจและไม่สามารถจะพิสูจน์ได้ ทำให้นักเรียนบางคนเห็นว่าการพิสูจน์นั้นเป็นการท้าทาย มีความงดงามในตัวของมันเอง โดยอาศัยการสังเกต ก ...

:

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9)
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 3)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 12)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 4)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 14)
 


ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 38
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 12
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 13
ป.3 เล่ม 2 : บทที่ 18 ผู้กล้าหาญ
นกกางเขน (8) ความดื้อของนิ่ม
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved