ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดี ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวารสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

มั่นใจ 3 รมต.ศธ. พาการศึกษาฉลุย จี้ปฏิรูป "หลักสูตร-โครงสร้าง-ครู" นักวิชาการเชื่อพลิกโฉมใน 1 ปี
สมศ.เมินเสียงค้านเดินหน้าใช้ ยอดบริจาคศิษย์เก่า ประเมินคุณภาพตามเดิม
ย้ำเด็กไทยเก่งฝีมือ แต่ด้อยเรื่องภาษาอาชีวะชูธงสอนอังกฤษเข้มข้นสู่อาเซียน
จ่อไล่บี้ ป.เอก คนร้องทำวิทยานิพนธ์เล่มเดียวจบได้ ไม่ต้องเรียน
เชื่อ "คุณหญิงกษมา" เป็น รมว.ศธ. พาการศึกษาไทยไปรอด
 
 
เลขไทย ๑ - ๕ (4)
รูปร่าง (5)
เลข 4
การนับ 1-3 (1)
 
   
การจัดหมวดหมู่ (9) : ความแตกต่าง
การบวก (8)
การนับ 1 ถึง 20 (3)
ความสัมพันธ์ (2)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

รูปสามเหลี่ยม (10)
พื้นที่ผิวและปริมาตร (5)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ (5)
เรขาคณิตวิเคราะห์ : พื้นฐาน (2)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปสี่เหลี่ยม (ชุด 4)
แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 100,000 (ชุดที่ 8)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พหุนาม (ชุด 17) (ระคน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 2)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 3)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 4)
ตะลุยโจทย์ ป.1 : การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.5 : การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.3 : การตวง
ตะลุยโจทย์ ป.1 : จำนวนนับ 11 ถึง 100 (ชุดที่ 1)
All...
:

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ชีวิตสัตว์
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : โลกแลการเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : ชีวิตสัมพันธ์
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 4
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 4
โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 2
 

โรคสมาธิสั้น
โรคสมาธิสั้น (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) คือ กลุ่มอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็ก (ก่อนอายุ 7 ขวบ) ...

ยานสำรวจอวกาศ Magellan
ยานสำรวจอวกาศมาเจลแลนเป็นยานสำรวจอวกาศลำแรกที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศด้วยกระสวยอวกาศ เป็นยานสำรวจอวกาศลำแรกหลังจากโครงการวอยาเจอร์ (Voyager) จบสิ้นลง ได้ชื่อมาจากเฟอร์ดินานด์ มาเจลแลน นักเดินเรือชาวโปรตุเกสเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 16 ...

โมชี (The Moche)
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 - ศตวรรษที่ 7 อารยธรรมโมชี ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นบนแถบชายฝั่งลำธารทางตอนเหนือของประเทศเปรู (Peru) ชาวโมชีเป็นชนชาติที่มักจะต้องผ่านการทำศึกสงครามอยู่ตลอดเวลาทำให้นักรบของพวกเขากลายเป็นชนชั้นที่มีความสำคัญและมีอำนาจในการปกครอง ...


การเคลื่อนที่แบบหมุน : โมเมนตัมเชิงมุมและอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเชิงมุม
ปริมาณ คือ โมเมนตัมเชิงมุม (angular momentum) หรือ โมเมนตัมในเชิงการหมุน เมื่อเทียบกับโมเมนตัมธรรมดา จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน และอาจจะเขียนสมการ (14) ใหม่ในทำนองเดียวกับแรงเท่ากับอัตราการเปลี่ยนโมเมนตัม ...


ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมแร่ : ดีบุก
ประเทศไทยได้ผลิตและจำหน่ายดีบุกให้แก่ต่างประเทศ รวมทั้งมีการใช้โลหะดีบุกภายในประเทศมาเป็นเวลานับร้อยปี แต่เพิ่งเริ่มมีการทำเหมืองแร่ดีบุกกันอย่างจริงจังเมื่อประมาณร้อยปีมานี้เอง โดยในตอนแรกได้ทำเหมืองแร่อยู่แต่ ...

Discovery Biology : การค้นพบการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ (Cell differenttiation)
ในปลายศตวรรษที่ 19 นักชีววิทยารู้ว่า ระหว่างการก่อตัวของตัวอ่อนในครรภ์ เซลล์ของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น นั่นคือ มันได้รับคำสั่งให้ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง ภายในระบบที่เติบโตแล้ว อย่างเช่น แขน ขา ดวงตา แต่การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ ...


Heinrich Rudolf Hertz

นกสาริกาเขียว


 
Simple Sentence
Adjective

 
off
beside

 
Preposition (5)
Singular and Plural Nouns (2)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (16)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (1)
 
สุนัขในรางหญ้า (The Dog in the Manger)
สุนัขตัวหนึ่งกำลังมองหาที่สำหรับงีบหลับในตอนบ่าย มันกระโดดเข้าไปในรางหญ้าของวัว แล้วก็ขดตัวลงนอนบนกองฟางนั้น แต่ไม่นานเท่าไร เจ้าวัวซึ่งกลับมาจากการทำงานในตอนบ่ายก็ตรงที่รางหญ้า เพื่อต้องการเข้ามากินฟางสักหน่อยหนึ่ง ...


 
เครื่องหมายวรรคตอน
คำซ้ำ
คำบุพบท
     

 
แบบทดสอบ สำนวนไทย คำพังเพย สุภาษิต (ม.1)
แบบฝึกหัดเรื่อง ไตรยางศ์และการผันอักษร (1)
แบบทดสอบ เศรษฐศาสตร์ในห้องแถว (ม.1)
     
 
พญาคันคาก
นิทานปรัมปรา เรื่อง พญาคันคาก พระยาหลวงเอกราชและนางสีดา ปกครองเมืองอินทปัตถ์มานาน ประชาชนมีความสุขสมบูรณ์กันถ้วนหน้า พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในครรภ์นางสีดาในร่างของ คันคาก (คางคก) ในคืนหนึ่งนางสีดาฝันว่าดวงอาทิตย์ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วลอยเข้ามาในปาก ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

รู้อย่างเป็ด
หัวล้านนอกครู
หมาจนตรอก


only to do sth
on cloud nine
had a couple


Sophie Germain : นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้เป็นสตรี
หากมีการถามให้ตอบว่า คุณรู้จักนักคณิตศาสตร์ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงบ้างหรือไม่ เราหลายคนคงตอบไม่ได้ เพราะนึกชื่อใครก็ไม่ออก บางคนอาจนึกถึงนาง Hypatia แห่งเมือง Alexandria ผู้มีชีวิตในช่วงปี พ.ศ.913 - 958 และนางได้ถูกฝูงชนคริสเตียนระดมปาด้วยก้อนหินจนตาย ...

:

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 9)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 2)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 6)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 10)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 2)
 


ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 2
นกกางเขน (7) หัดบิน
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 10
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 3 นกเขาเอย
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 18
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved