ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

เปิดปฏิทินสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2558
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สทศ.เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ปฏิทินกำหนดการสอบ)
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดี ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

นร.ไทยคว้า 37 ทอง แข่งคณิตนานาชาติแดนภารตะ
ราชภัฏเบรกเพิ่มอำนาจ กกอ.คุมเปิดหลักสูตรพร่ำเพรื่อ ชี้ กม.มีพอ โปรดมั่นใจสภามหา'ลัย
ทูตไทยชี้ นร.ไทยด้อยกว่าอินเดีย แนะกล้าถาม-สปีคอิงลิช
เปิดแข่งคณิตประถมนานาชาติ นร.ไทยพร้อมโชว์มันสมอง
คัดเด็ก 3 วิทยาลัยนำร่องเข้าค่ายหลักสูตรเตรียมอาชีวะ 12 พ.ย.นี้
 
 
เลข 0
การเปรียบเทียบ (1)
เลขไทย ๑ - ๕ (7)
เลข 6
 
   
โจทย์ปัญหาการบวก (1)
การลบ (3)
การจัดหมวดหมู่ (3) : ความเหมือน
การจัดหมวดหมู่ (8) : ความเหมือน
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

การชั่ง การตวง (3)
การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (4)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

ฟังก์ชัน (3)
จำนวนและตัวเลข (4)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : อัตราส่วนและร้อยละ (ชุดที่ 8) (การคำนวณภาษี)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกและการลบ (ชุดที่ 4)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 7) (สมบัติของการไม่เท่ากัน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบจำนวนจริง (ชุด 4) (การแก้สมการพหุนามโดยใช้ทฤษฎีบทเหลือเศษ)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
ตะลุยโจทย์ ป.4 : รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติและสองมิติ
ตะลุยโจทย์ ป.1 : เงิน
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 6)
ตะลุยโจทย์ ป.4 : ทศนิยม
All...
:

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : สารและการเปลี่ยนแปลงของสาร
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ไฟฟ้า
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : พลังงานแสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : ชีวิตสัมพันธ์
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 4
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 3
 

ธรรมชาติของกระเรียนญี่ปุ่น
นิทานญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง นกกระเรียน กับคนว่า ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะญี่ปุ่น มีชายหนุ่มฐานะยากจนคนหนึ่งซึ่งกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่เด็ก และได้ทำมาหาเลี้ยงชีพโดยการตัดไม้ในป่าไปขาย ...

ยานสำรวจอวกาศ Pioneer 10
ยานสำรวจอวกาศไพโอเนียร์ 10 เป็นยานอวกาศลำแรกที่เดินทางผ่านวงแหวนอุกาบาต เป็นลำแรกที่เดินทางไปถึงดาวพฤหัสบดี เป็นลำแรกที่เดินทางไปถึงดาวเสาร์ และเป็นลำแรกที่เดินทางออกนอกระบบสุริยะ ...

สงครามโลกครั้งที่สอง (ค.ศ.1939-1945)
สงครามโลกครั้งที่สอง (World War II) เป็นสงครามใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกระหว่างปี ค.ศ.1939-1945 ชาติมหาอำนาจทั้งหมดมีส่วนร่วมในสงครามครั้งนี้ คู่สงครามได้แก่ ฝ่ายสัมพันธมิตร (Allies) ที่มีแกนนำคือ สหภาพโซเวียต อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และจีน กับฝ่ายอ ...


แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่ : การเคลื่อนที่ของนิวตัน (2)
ในหน่วยระบบเอสไอ เลือกให้ K = l โดยกำหนดหน่วยของแรงเป็น 1 นิวตัน เมื่อมวลเป็นหนึ่งกิโลกรัม ความเร่งเป็นหนึ่งเมตร/วินาที2 หมายถึง กำหนดให้แรง 1 นิวตัน เป็นรงที่ทำให้วัตถุมวล 1 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 1 เมตร/วินาที2 ...


Discovery Chemistry : การรวมของอะตอมเป็นโมเลกุล
ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1800 มีนักเคมีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งคือ โจเซฟ เกรุสซาร์ด (Joseph Gay-Lussac : ค.ศ.1778-1850) กำลังทำการทดลองแบบต่อเนื่อง ...

สารอาหารกับการดำรงชีวิต: สิ่งปนเปื้อนในอาหาร
มนุษย์รู้จักวิธีการแปรรูปอาหารที่ได้จากพืชและสัตว์ รวมถึงการเก็บถนอมอาหารไว้เพื่อใช้ในยามขาดแคลน และเพื่อให้มีอาหารบางประเภทเป็นเวลานานๆ แม้จะอยู่นอกฤดูกาล ในกระบวนการแปรรูปอาหารและการถนอม ...


Pythagoras

พังพอนธรรมดา


 
Gerundial Phrase
Past Perfect Continuous Tense

 
in order to
a few, few

 
Some and Any (8)
as....as (2)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (19)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (6)
 
Forrest Gump
ถ้าจะกล่าวว่าโลกภาพยนตร์ในปี ค.ศ.1994 สยบอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนปัญญาอ่อนก็คงจะไม่ผิดนัก เพราะ "Forrest Gump" (ฟอร์เรสต์ กัมป์) หนุ่มเอ๋อจากอลาบาม่า ผู้มีระดับไอคิวและพัฒนาการทางสมองต่ำกว่าคนปกติ ได้ใช้จิตใจที่ใสซื่อและดีงามก้าวข้ามความบกพร่องทางร่างกาย ...


 
คำสรรพนาม (2)
คำสนธิ
วลี
     

 
แบบทดสอบ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง (ม.2)
ข้อสอบปลายภาค ม.2 (ชุดที่ 2)
แบบทดสอบ อักษรนำ (ม.1)
     
 
ปู่สังกัสสา ย่าสังกัสสี
นิทานปรัมปรา เรื่อง ปู่สังกัสสา ย่าสังกัสสี ปู่สังกัสสา ย่าสังกัสสี คือชื่อของสามีภรรยาที่ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างโลกและสิ่งที่มีอยู่ในโลก รวมทั้งมนุษย์ด้วย คล้ายกับมหาเทพผู้สร้างโลก เรื่องราวของปู่สังกัสสา ย่าสังกัสสี ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ชื่อ ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

กระต่ายตื่นตูม
ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ
โจรปล้น ๑๐ ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียว


on account of
bar the way
throw the baby out with the bath water


ความสัมพันธ์ของ Magic square กับ Alphamagic square
หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับเกม Magic square หรือ จัตุรัสกล กันเป็นอย่างดีแล้ว ว่าเป็นการนำจำนวนมาวางเรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยให้ผลบวกของจำนวนในแต่ละแถว ผลบวกของจำนวนในแต่ละคอลัมน์ และผลบวกของจำนวนตามแนวเส้นทแยงมุม มีค่าเท่ากัน ...

:

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 3)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 10)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 12)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 14)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 16)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 1)
 


ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 7 เพชรอยากเรียนหนังสือ
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 4
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 8 สุดสาครกับม้านิลมังกร
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 21
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 17
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved