ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

เปิดแล้ว! รับสมัครแอดมิชชันปี 57 ตั้งแต่ 12-22 มิ.ย.
รับตรง : ม.ศิลปากร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
รับตรง : ม.นเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ประจําปีการศึกษา 2557 (รอบพิเศษ)
รับตรง : ปฏิทินการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะทันตแพทยศาสตร์ (เพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2557
รับตรง : พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
 
 

เฮ! วิจัยวัคซีนไข้เลือดออกสำเร็จ ป้องกัน 4 สายพันธุ์ ลดป่วยรุนแรง คาด 2 ปีได้ใช้
สพฐ.ควัก 1.3 พัน ล.เพิ่มรายหัวช่วยช่วยเด็กยากจนเข้าถึงการศึกษา
4 องค์กรหลัก ศธ.เตรียมถกคัดเลือกซี 10-11 ก่อนเสนอชื่อตัวจริงให้ คสช.แต่งตั้ง
ไฟเขียวงบ 1.3 พัน ล.เติมเต็มโอกาสเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมให้ครบ 100%
ศธ.แจงยังไม่สรุปใช้ "พาสปอร์ตความดี" หลังชาวเน็ตถล่มยับ
 
 
การนับ 1-3 (4)
เลข 0
เลข 4
เลข 7
 
   
การเปรียบเทียบ (3)
การรวมจำนวน (3)
จำนวนและตัวเลข (5)
การลบ (7)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

การบวกลบจำนวนซึ่งมีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 10,000 (3)
ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (2)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

การสร้าง (2)
จำนวนและตัวเลข (2)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกทักษะเรื่อง การวัดความยาว (ชุดที่ 1)
แบบฝึกทักษะเรื่อง การบวกและการลบ (ชุดที่ 7)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ตรรกศาสตร์เบื้องต้น (ชุด 15) (สมมูลและนิเสธของประโยคที่มีตัวบ่งปริมาณ)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : จำนวนและตัวเลข (ชุด 6) (ระบบตัวเลขฐานสิบสอง)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 4)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.6 : จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.4 : พื้นที่
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การหาร
ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 5)
ตะลุยโจทย์ ป.5 : มุมและเส้นขนาน (ชุดที่ 2)
All...
:

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ร่างกายมนุษย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ปรากฏการณ์ของโลก และเทคโนโลยีอวกาศ
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 1
 

ฮัมมิ่งเบิร์ด : นกผู้ทรงพลัง
P. Comte de Buffon นักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสผู้เคยมีชีวิตอยู่ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 18 ได้เคยเอ่ยถึงนกฮัมมิ่งเบิร์ด (hummingbird) ...

จันทรุปราคา (Lunar Eclipse)
ปรากฏการณ์ใกล้ตัวที่เรียกว่า "จันทรุปราคา" (Lunar Eclipse) หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ราหูอมจันทร์" หรือ "จันทรคราส" เกิดเวลากลางคืนขณะโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ โดยดวงจันทร์เคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในเขตเงาของโลก ...

ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำสาละวิน (พ.ศ.2435)
ดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำสาละวิน หรือดินแดนชายขอบทางด้านเหนือของล้านนา ตกเป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 แต่เมื่ออังกฤษเข้ามายึดครองประเทศพม่า อังกฤษก็หาข้ออ้างเข้ามายึดครองดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำสาละวินไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ...


ความร้อน : ก๊าซอุดมคติ
สารที่อยู่ในสถานะก๊าซจะประกอบด้วยโมเลกุลที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและฟุ้งกระจายเต็มภาชนะ ทั้งนี้ ปริมาตรของก๊าซขึ้นกับความดัน อุณหภูมิและมวลของก๊าซ สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทั้งหลายนี้เรียกว่า กฎของก๊าซ ...


กรด-เบส 2 : ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส
เราได้รู้จักสารประกอบของเกลือมาแล้วหลายชนิด เมื่อเกลือละลายน้ำ สารละลายที่ได้อาจจะมีสมบัติเป็นกรด เบส หรือเป็นกลาง การทดลองต่อไปนี้จะช่วยบอกเราได้ว่า เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น ...

ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต (Cell : Pathways into and out of the Cell - Exocytosis)
กระบวนการที่นำสารผ่านออกนอกเซลล์ เรียกว่า exocytosis ส่วนกระบวนการที่นำสารผ่านเข้าไปเซลล์ เรียกว่า endocytosis เอกโซไซโทซิส (exocytosis) เป็นการลำเลียงสารขนาดใหญ่ เช่น โปรตีน ...


Alexander Graham Bell

แบคทีเรีย Mycobacterium Tuberculosis


 
Articles (5) : การใช้ The นำหน้านาม (2)
Finite Verb

 
as
manage

 
Nouns and Articles (2)
Prepositional Idioms (6)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (12)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (10)
 
ม้า กับ ลา (The Horse and the Ass)
วันหนึ่ง ม้ากับลาเดินทางไปด้วยกัน ม้านั้นเดินส่ายอาดๆ โดยมีอานเป็นเครื่องประดับติดตัวอย่างสวยงาม ส่วนลากลับต้องบรรทุกเครื่องหลังที่หนักอึ้งด้วยความยากลำบาก "ฉันอยากจะเป็นแกเหลือเกิน" ลาถอนหายใจพูด "ไม่ต้องทำอะไร แถมยังได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี และยังม ...


 
พยางค์
คำซ้อน (1)
คำเป็น คำตาย
     

 
แบบทดสอบ การอ่านออกเสียงคำที่มักอ่านผิด (ม.2)
แบบทดสอบ มหากบิลวานร (ม.2)
แบบทดสอบ ไขภาษา (ม.1)
     
 
เนมิราช
นิทานชาดก เรื่อง เนมิราช เนมิราช หรือ เนมิราชชาดก เป็นชาดกเรื่องที่สี่ ในชุด พระเจ้าสิบชาติ เรื่องเนมิราชชาดก ปรากฏในคัมภีร์ใบลานและพบได้โดยทั่วไปในล้านนา รวมทั้งที่เป็นภาพเขียนชุดอยู่ตามผนังวิหารวัดต่างๆ เนมิราชชาดก เป็นเรื่องที่แสดงถึงการบำเพ็ญเพี ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

เป็ดขันประชันไก่
ถึงพริกถึงขิง
สาวไส้ให้กากิน


get the axe
apple-pie order
finish up


ความสัมพันธ์ของ Magic square กับ Alphamagic square
หลายๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับเกม Magic square หรือ จัตุรัสกล กันเป็นอย่างดีแล้ว ว่าเป็นการนำจำนวนมาวางเรียงกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยให้ผลบวกของจำนวนในแต่ละแถว ผลบวกของจำนวนในแต่ละคอลัมน์ และผลบวกของจำนวนตามแนวเส้นทแยงมุม มีค่าเท่ากัน ...

:

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 3)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 9)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงธนบุรี) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 13)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 16)
 


ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 8
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 7
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 9
ป.3 เล่ม 2 : บทที่ 12 ต้องช่วยกัน
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 28
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved