ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

เปิดปฏิทินสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1-2 ประจำปี 2558
ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สทศ.เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ปฏิทินกำหนดการสอบ)
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดี ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

ศธ.จัดระบบดูแลเด็กอัจฉริยะทุกด้าน เว้นกีฬาเหตุมีกรมพละดูแล
นร.ไทยคว้า 37 ทอง แข่งคณิตนานาชาติแดนภารตะ
ราชภัฏเบรกเพิ่มอำนาจ กกอ.คุมเปิดหลักสูตรพร่ำเพรื่อ ชี้ กม.มีพอ โปรดมั่นใจสภามหา'ลัย
ทูตไทยชี้ นร.ไทยด้อยกว่าอินเดีย แนะกล้าถาม-สปีคอิงลิช
เปิดแข่งคณิตประถมนานาชาติ นร.ไทยพร้อมโชว์มันสมอง
 
 
เลขไทย ๑ - ๑๐ (2)
การนับ 1-5 (2)
เลขไทย ๑ - ๕ (8)
เลขไทย ๑ - ๑๐ (1)
 
   
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจตุรัส (1)
การนับ 1 ถึง 20 (1)
ความสัมพันธ์ (4)
การนับ 1 ถึง 20 (6)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส (1)
การชั่ง การตวง (8)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

จำนวนและตัวเลข (1)
ฟังก์ชัน (6)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกทักษะเรื่อง จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม (ชุดที่ 11)
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การหาร (ชุดที่ 12)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : กรณฑ์ที่สอง (ชุด 1)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง (ชุด 5)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 4)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.6 : มุมและส่วนของเส้นตรง (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.3 : การบวก ลบ คูณ หารระคน
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การบวก ลบ คูณ หาร ระคน
ตะลุยโจทย์ ป.4 : เงิน
ตะลุยโจทย์ ป.1 : รูปแบบและความสัมพันธ์
All...
:

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : ร่างกายมนุษย์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : พืชที่อยู่รอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : สารรอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ดิน
 
:

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง ไฟฟ้า ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 5
โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 1
 

"มีมี่" ไวรัสยักษ์
ไวรัส เป็นจุลินทรีย์ที่มีขนาดเล็กที่สุด มีขนาดเล็กกว่าแบคทีเรียประมาณ 100 เท่า ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่มีกำลังขยายสูงส่องดูจึงจะสามารถมองเห็นได้ ไวรัสดำรงชีวิตและเพิ่มจำนวนได้โดยการพึ่งพาสิ่งมีชีวิตอื่น ...

ยานสำรวจอวกาศ Viking 1, 2
ยานไวกิง 1 และไวกิง 2 เป็นยานสำรวจอวกาศฝาแฝด ที่ส่งไปสำรวจดาวอังคาร เพื่อสำรวจและศึกษาพื้นผิวดาวอังคาร คุณสมบัติทางเคมี ทางฟิสิกส์ สนามแม่เหล็ก การสั่นสะเทือนของพื้นผิวดาวอังคารหรือแผ่นดินไหว และสภาพภูมิอากาศของดาวอังคาร ...

กองเรืออาร์มาดาแห่งสเปน (Spanish Armada)
พระเจ้าฟิลิปป์ที่ 2 แห่งสเปน (Philip II of Spain : 1526 - 1598) ทรงตั้งพระทัยที่จะพิชิตประเทศอังกฤษให้จงได้ ดังนั้นพระองค์จึงได้สร้างกองทัพเรืออันยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักกันดีในชื่อของ กองทัพอาร์มาดา (Armada) ขึ้นด้วยจำนวนทหารถึง 30,000 นายและเรือรบอีก 1 ...


โมเมนตัมและการดล : โมเมนตัม
จากที่น้องๆ ได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในสภาพที่ไม่คิดแรงต้านของอากาศ ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน พบว่า เมื่อผลรวมของแรงหรือแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์จะทำให้วัตถุมีความเร่งหรือจะมีผลต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ ...


ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรมแร่ : อุตสาหกรรมแร่
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มากมาย ทั้งป่าไม้และแร่ธาตุ ซึ่งแร่ก็คือ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างองค์ประกอบและสมบัติเฉพาะตัว อาจจำแนกชนิดของแร่ตาม ...

ฮอร์โมน : ฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์
ต่อมไทรอยด์เป็นต่อมไร้ท่อขนาดใหญ่ ลักษณะมี 2 พู อยู่สองข้างของคอหอย โดยมีเนื้อเยื่อบางๆ เชื่อมต่อกัน ในปี พ.ศ.1883 ศัลยแพทย์ชาวสวิส ชื่อ อี.คอกเคอร์ (E.Kocher) พิมพ์ผลงานที่ได้จากการผ่านตัดต่อมไทรอยด์ ...


Albert Einstein

นีออน


 
Past Perfect Tense
Participial Phrase

 
kind
since

 
Auxiliary Verb (1)
Nouns and Articles (5)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (12)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (14)
 
คน กับ ต้นไม้ (The Man and the Wood)
ชายผู้หนึ่งเดินทางเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งพร้อมกับขวานที่อยู่ในมือ และเขาได้อ้อนวอนต่อต้นไม้ทั้งหลายขอกิ่งไม้เล็กๆ ให้แก่เขาสักกิ่งหนึ่ง ซึ่งเขาต้องการจะเอาไปทำอะไรบางอย่าง ต้นไม้ทั้งหลายก็ใจดี และให้กิ่งไม้เขาไปกิ่งหนึ่ง ...


 
พยางค์
พยัญชนะ
ไตรยางศ์และการผันอักษร
     

 
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 1
แบบทดสอบ พ่อแม่รังแกฉัน (ม.2)
แบบทดสอบ คำและหน้าที่ของคำ (คำวิเศษณ์ คำสันธาน คำอุทาน) (ม.2)
     
 
พญาคันคาก
นิทานปรัมปรา เรื่อง พญาคันคาก พระยาหลวงเอกราชและนางสีดา ปกครองเมืองอินทปัตถ์มานาน ประชาชนมีความสุขสมบูรณ์กันถ้วนหน้า พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในครรภ์นางสีดาในร่างของ คันคาก (คางคก) ในคืนหนึ่งนางสีดาฝันว่าดวงอาทิตย์ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วลอยเข้ามาในปาก ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

ลูกผีลูกคน
ตัดหางปล่อยวัด
ใส่ตะกร้าล้างน้ำ


frightened to death
just about
break the ice


การเรียนคณิตศาสตร์แนว Why จากแดนโสม
ในสวนสัตว์มียีราฟและนกยูงรวมกัน 25 ตัว นับขาได้ 68 ขา จงแสดงว่ามียีราฟกี่ตัว ? หากถามโจทย์คณิตศาสตร์นี้กับผู้ใหญ่ หลายคนคงเริ่มหยิบกระดาษดินสอ และแทนค่าสมการด้วยตัวแปร x และ y กันอย่างสนุกมือ แต่หากต้องการนำโจทย์นี้ไปถามกับเด็กประถม ผู้ใหญ่หลายคนอาจส ...

:

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 3)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 6)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 17)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 13)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 18)
 


ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 29
นกกางเขน (8) ความดื้อของนิ่ม
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 28
ป.1 เล่ม 2 : บทที่ 23
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 21
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved