ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

รับตรง : ม.วลัยลักษณ์ รับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
โควต้า : ม.วลัยลักษณ์ รับสมัคร หลักสูตรเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี โครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : ม.ศิลปากร เปิดรับสมัครโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

ทุน ODOS, GAT/PAT, ของขวัญปีใหม่ ศธ.
โผล่อีกเด็กโพสต์ข้อสอบ PAT 2 ลงโซเชียล สทศ.ลงดาบไม่ตรวจข้อสอบ
นักเรียนถ่ายภาพและแชร์กระดาษคำตอบ GAT จากห้องสอบ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัด Asian Science Camp 2015
สทศ.ไม่ตรวจกระดาษคำตอบวิชา GAT 1 ของเด็กที่โพสต์ภาพโซเชียล
 
 
เลข 2
เลขไทย ๑ - ๕ (5)
เลขไทย ๑ - ๕ (10)
เลข 0
 
   
การเปรียบเทียบ (1)
การลบ (7)
เส้นจำนวน (9)
จำนวนและตัวเลข (10)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร (3)
ทศนิยม (6)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

วงกลม (3)
การประยุกต์ 2 (3)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกทักษะเรื่อง การคูณ (ชุดที่ 10)
แบบฝึกทักษะเรื่อง เวลา (ชุดที่ 4)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 17) (การดำเนินการของฟังก์ชัน)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3) (ระยะทางระหว่างจุดสองจุด)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : สถิติ (ชุด 7)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.5 : จำนวนนับ
ตะลุยโจทย์ ป.5 : มุมและเส้นขนาน (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.6 : ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 8)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 4)
All...
:

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : วัสดุรอบตัวเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : ร่างกายเรา
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : ไฟฟ้า
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 4
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 2
โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 2
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 1
 

ยูเรเนียม - พลูโทเนียม เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ถล่มญี่ปุ่น
ย้อนกลับไปเมื่อ 62 ปีก่อน "Little Boy" ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกถล่มญี่ปุ่นที่ "ฮิโรชิมา" ...

โลก (Earth)
โลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สาม โดยโลกเป็นดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ และเป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียว ...

มนุษย์พวกแรก (The First Humans)
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันสันนิษฐานว่า สิ่งมีชีวิตใน ตระกูลโฮมินิเดีย (Hominidae) หรือบรรพบุรุษพวกแรกของมนุษย์ได้วิวัฒนาขึ้นบนทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ 4 ล้านปีมาแล้ว จากนั้นคลื่นแห่งการอพยพก็นำพวกเขาแยกออกเป็น 2 สาย ...


เสียง : ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์และคลื่นกระแทก
ถ้าเราใช้ดินสอและผิวน้ำในถาดคลื่นด้วยจังหวะสม่ำเสมอ ณ ตำแหน่งเดิม จะสังเกตเห็นหน้าคลื่นมีลักษณะดังรูป ก. ความยาวคลื่นทางด้านซ้ายมือและด้านขวามือของจุดกำเนิดมีค่าเท่ากัน แสดงว่า ความถี่ของคลื่นที่เคลื่อนที่ออกไปทางด้านซ้ายมือและทางด้านขวามือมีค่าเท่าก ...


สารชีวโมเลกุล : ไขมันและน้ำมัน
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ในการดำรงชีวิต อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต สมบูรณ์แข็งแรง และมีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆ พลังงานที่ร่างกายต้องใช้เหล่านี้ เป็นพลังงานที่อยู่ ...

สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม: มนุษย์กับสภาวะแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
มนุษย์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศและใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อม ทั้งในด้านที่เป็นวัตถุดิบและการนำมาแปรรูปเพื่อเป็นปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ขณะเดียวกันกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ที่ใช้ทรัพยากร ...


Michael Faraday

ดองดึง


 
Present Perfect Continuous Tense
Past Perfect Continuous Tense

 
in order that
such as, such.....as

 
Adverb Order
Regular Verbs (3)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (11)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (8)
 
ปูสองแม่ลูก (The Two Crabs)
ในวันที่อากาศสดใสวันหนึ่ง ปูสองแม่ลูกออกจากรูมาเดินเล่นที่หาดทราย "ลูกรัก" แม่ปูพูดขึ้น "ที่ลูกกำลังเดินอยู่นั้น มันดูไม่สง่างามเอาเสียเลย" "ลูกควรหัดตัวเองให้เคยชินต่อการเดินตรงไปข้างหน้า โดยไม่ต้องบิดตัวไปข้างโน้นทีข้างนี้ที" ...


 
คำประสมกับคำซ้อน
อักษรนำ - อักษรตาม
คำมูล, คำประสม
     

 
แบบทดสอบ ร้อยกรอง (ม.1)
แบบทดสอบ การพูด (ม.1)
แบบทดสอบ อักษรนำ (ม.1)
     
 
กลิ้งหินชิงนาง
นิทานปรัมปรา เรื่อง กลิ้งหินชิงนาง กลิ้งหินชิงนาง เป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังในท้องถิ่น ซึ่งอธิบายความเป็นมาของก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน ที่อยู่กลางทุ่งนาในหมู่บ้านเขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า นานมาแล้วมีเมื ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้
หนูติดจั่น
โง่เง่าเต่าตุ่น


run out
break away
skip out


Sophie Germain : นักคณิตศาสตร์อัจฉริยะผู้เป็นสตรี
หากมีการถามให้ตอบว่า คุณรู้จักนักคณิตศาสตร์ผู้หญิงที่มีชื่อเสียงบ้างหรือไม่ เราหลายคนคงตอบไม่ได้ เพราะนึกชื่อใครก็ไม่ออก บางคนอาจนึกถึงนาง Hypatia แห่งเมือง Alexandria ผู้มีชีวิตในช่วงปี พ.ศ.913 - 958 และนางได้ถูกฝูงชนคริสเตียนระดมปาด้วยก้อนหินจนตาย ...

:

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)
พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 18)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 13)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 3)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 2)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 1)
 


นกกางเขน (6) ลูกนกตกใจ
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 4
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 3 นกเขาเอย
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 5 โสนน้อยเรือนงาม
ป.4 เล่ม 1 : บทที่ 2 วัดร้างกลางป่า
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved