ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
สทศ.เตรียมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 (ปฏิทินกำหนดการสอบ)
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดี ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์ฯ รับสมัครโครงการคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

ทุ่ม 82.5 ล้านบาทจัดอีเวนต์ "อาชีวะสร้างชาติ" สนองเสมา 1
สช.คัด 20 ร.ร.ยกระดับสู่มาตรฐานสากลครั้งแรก
ครูสะท้อน "ป่องวัยเรียน" เหตุเลี้ยงวัยแบเบาะไม่ดี แนะ ร.ร.สอนวิชาชีวิตดึงเด็กออกจากเรื่องเพศ
สมศ.จี้ สกอ.เข้มคุณภาพอุดมศึกษาอย่าปล่อยให้บัณฑิตเป็นเหยื่อ
เปิดข้อมูล คนไทยอ่านหนังสือเพิ่ม 37 นาที/วัน ยูเนสโกเผยทั่วโลกเขียนไม่ได้ 781 ล้านคน
 
 
เลข 5
การนับ 1-5 (4)
เลข 0
เลขไทย ๑ - ๕ (8)
 
   
สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ และพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม (2)
ขนาด (3) : หนักกว่า หรือ เบากว่า
ขนาด (4) : สูง หรือ ต่ำ
โจทย์ปัญหาการลบ (4)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

การหาร (3)
เศษส่วน (4)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

ระบบจำนวนจริง (4)
ระบบจำนวนจริง (6)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกทักษะเรื่อง จำนวนไม่เกิน 1,000 (ชุดที่ 5)
แบบฝึกทักษะเรื่อง ทิศและแผนผัง (ชุดที่ 8)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : สมบัติของเลขยกกำลัง (ชุด 6)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ฟังก์ชัน (ชุด 20) (ฟังก์ชันผกผัน)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความน่าจะเป็น (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : อสมการ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : อสมการ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : อสมการ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : อสมการ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 4)
ตะลุยโจทย์ ป.1 : การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10 (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.6 : ทศนิยม (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : รูปแบบและความสัมพันธ์
ตะลุยโจทย์ ป.3 : รูปแบบและความสัมพันธ์
All...
:

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : น้ำและอากาศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ร่างกายของเรา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : ชีวิตสัมพันธ์
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 5
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 2
 

สีที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศได้
สีที่ว่านี้มองดูจากภายนอกแล้วเหมือนกับสีที่ใช้ทาผนังอาคารอยู่ทั่วไป แต่ที่พิเศษคือ สีดังกล่าวทำจากสารที่สามารถเปลี่ยนก๊าซที่เป็นพิษร้ายแรง ...

"บิ๊กแบง" กับการกำเนิดขึ้นของ "จักรวาล"
คำถามว่า "จักรวาลเกิดขึ้นได้อย่างไร?" น่าจะเป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่และลี้ลับที่สุด ลี้ลับจนอาจเกินความสามารถของมนุษย์ที่จะพิสูจน์หาคำตอบได้อย่างถูกต้อง เพราะมันคือการย้อนกลับไปหาต้นกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ...

ไมนวน (Minoan)
เมื่อประมาณ 2,200 - 1,450 ปีก่อนคริสตศักราชมาแล้ว อารยธรรมไมนวน ได้เจริญรุ่งขึ้นบนเกาะครีต เกาะที่ตั้งอยู่ในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ชื่อของอารยธรรมอันรุ่งเรืองแห่งนี้ตั้งขึ้นตามตำนานของ พระเจ้าไมนอส (Minos) อันเป็นศูนย์กลางในการก่อกำเนิดอารยธรรม ...


โมเมนตัมและการดล : โมเมนตัม
จากที่น้องๆ ได้ศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุในสภาพที่ไม่คิดแรงต้านของอากาศ ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน พบว่า เมื่อผลรวมของแรงหรือแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เป็นศูนย์จะทำให้วัตถุมีความเร่งหรือจะมีผลต่อสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ ...


อุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์ : การนำโซเดียมไฮดรอกไซด์และก๊าซคลอรีนไปใช้ประโยชน์ (ผงชูรส)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากการแยกสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยไฟฟ้า นอกจากจะนำมาใช้ผลิตสารฟอกขาวแล้ว ยังนำมาใช้ในการผลิตผงชูรสได้อีก ผงชูรสมีชื่อทางเคมีว่า โมโนโซเดียมกลูตาเมต เตรียมได้จากปฏิกิริยาระหว่าง ...

ชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต (Cell : Pathways into and out of the Cell - Structure of plasma membrane)
เยื่อหุ้มเซลล์ (plasma membrane) เป็นเยื่อบางๆ ที่หุ้มรอบไซโทพลาสซึม และสารบางอย่างภายในเซลล์ มีองค์ประกอบหลักเป็นสารพวกโปรตีนและไขมัน มีคุณสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่าน (semipermeable membrane) ...


Pierre Curie

ขิง


 
Past Simple Tense
Interrogative Adverb

 
in
await

 
Nice to Meet You
Prepositional Phrases (2)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (4)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (3)
 
Bermuda Triangle
เรื่องราวที่เล่าสืบขานกันมายาวนานถึงการหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยของเรือและเครื่องบินที่แล่นผ่านเขตสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ บ้างก็ว่าเป็นเพราะมีสัตว์ประหลาดยักษ์ในท้องทะเลลึกคอยโผล่ขึ้นมาเขมือบเรือหรือเครื่องบินที่แล่นผ่าน บ้างก็ ...


 
คำสันธาน
คำวิเศษณ์
คำซ้อน (2)
     

 
แบบทดสอบ พ่อแม่รังแกฉัน (ม.2)
ข้อสอบปลายภาค ม.1 (ชุดที่ 1)
แบบทดสอบ พระร่วง (ม.1)
     
 
กลิ้งหินชิงนาง
นิทานปรัมปรา เรื่อง กลิ้งหินชิงนาง กลิ้งหินชิงนาง เป็นนิทานที่เล่าสู่กันฟังในท้องถิ่น ซึ่งอธิบายความเป็นมาของก้อนหินขนาดใหญ่ 2 ก้อน ที่อยู่กลางทุ่งนาในหมู่บ้านเขาหินกลิ้ง ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ เนื้อเรื่องมีอยู่ว่า นานมาแล้วมีเมื ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

ถีบหัวส่ง
โง่เง่าเต่าตุ่น
คลุมถุงชน


a pain in the butt
mull over
start a fire under sb


เรื่องน่ารู้ของเลข "0"
(ศูนย์) เป็นทั้งจำนวนและเลขโดดที่ใช้สำหรับนำเสนอจำนวนต่างๆ ในระบบเลข เลขศูนย์มีบทบาทเป็นตัวกลางในทางคณิตศาสตร์ คือ เป็นเอกลักษณ์การบวกของจำนวนเต็ม จำนวนจริง และโครงสร้างพีชคณิตอื่นๆ ศูนย์ในฐานะเลขโดดใช้เป็นตัววางหลักในระบบเลขประจำหลัก อีกด้วย ...

:

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8)
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 9)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 2)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงธนบุรี) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงธนบุรี) (ชุดที่ 2)
 


ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 29
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 1
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 18
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 17
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 3 นกเขาเอย
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved