ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

ปฏิทินการรับสมัครพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558
โควตา : ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร โครงการทุนสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2558
รับตรง : ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร โครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วศรีตรัง ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับสมัคร โครงการเกษตรทายาทสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : ม.อุบลราชธานี เปิดรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2558
 
 

นร.เตรียมพร้อม! เปิดรับสมัครแอดมิชชัน' 58 วันที่ 10-17 พ.ค.
ติงปฏิรูปการศึกษาทำหลายครั้งแต่ไม่เกิดผล
ทปอ.ห้ามผู้ทรงคุณวุฒิมีญาติสอบแอดมิชชัน ออกข้อสอบเข้ามหา'ลัย
ทปอ.เคาะปฏิทินแอดมิชชัน’59 - ใช้ O-Net 5 กลุ่มสาระฯ
สพฐ.คัดผลงานสิ่งประดิษฐ์นักเรียนไทย
 
 
เลขไทย ๑ - ๕ (5)
เลขไทย ๑ - ๕ (4)
การนับ 1-3 (1)
เลข 7
 
   
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจตุรัส (1)
การลบ (4)
การนับ 1 ถึง 10 (4)
เส้นจำนวน (11)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แผนภูมิรูปวงกลม (1)
ทบทวนการคูณและการหาร (7)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

จำนวนและตัวเลข (1)
พาราโบลา (5)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกทักษะเรื่อง เศษส่วน (ชุดที่ 21)
แบบฝึกทักษะเรื่อง รูปเรขาคณิตและรูปสมมาตร (ชุดที่ 1)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ (ชุด 6) (อินเวอร์สของเมทริกซ์)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : พาราโบลา (ชุด 10) (ระคน)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 6)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : เลขยกกำลัง (ชุด 6)
 
:
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 3)
ตะลุยโจทย์ ป.5 : การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.6 : ทิศและแผนผัง (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.1 : จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
ตะลุยโจทย์ ป.1 : เวลา
All...
:

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : ชีวิตสัตว์
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : โลกแลการเปลี่ยนแปลง
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : พืช
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : งานและพลังงาน
 
:

 

สารฟอกขาวคืออะไร ?
ไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงการพัฒนาครัวไทยไปสู่ครัวโลก อาหารที่มีคุณภาพดี ปลอดภัย ย่อมเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ ...

ระบบสุริยะ (Solar system)
ระบบสุริยะ คือ ระบบดาวที่มีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลาง และมีดาวเคราะห์ (Planet) เป็นบริวารโคจรอยู่โดยรอบ บริวารของดาวเคราะห์ เราเรียกว่า ดวงจันทร์ (Satellite) นักดาราศาสตร์เชื่อว่า ในบรรดาดาวฤกษ์ทั้งหมดกว่าแสนล้านดวงในกาแลกซี่ทางช้างเผือก ...

อาณาจักรเขมร (Khmer Empire)
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ไปจนถึงศตวรรษที่ 14 อาณาจักรเขมร (Khmer Empire) หรือ กัมพูชา (Cambodia) ก็ได้เริ่มมีอำนาจปกครองจักรวรรดิ์ต่างๆ มากมายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการปกครองในระบบเทวราชจึงทำให้กษัตริย์ฮินดูซึ่งปกครองอาณาจักรแห่งนี้ ...


ไฟฟ้าสถิต : การเหนี่ยวนำไฟฟ้า
เมื่อนำโฟมที่เป็นทรงกลมเล็กๆ และฉาบผิวด้วยตัวนำ เช่น อะลูมิเนียม แล้วแขวนทรงกลมนี้ด้วยเส้นด้ายที่เป็นฉนวนให้ห้อยในแนวดิ่ง จากนั้นนำแผ่นพีวีซีที่มีประจุมาใกล้ทรงกลมดังกล่าว จะพบว่าเมื่อนำแผ่นพีวีซีที่มีประจุเข้าใกล้ ทรงกลมนั้นจะเบนเข้าหาแผ่นพีวีซี ...


สสารและพลังงาน : สสาร
สสาร มีลักษณะสองประการคือ มีมวล และครอบครองปริภูมิ (space) การครอบครองปริภูมิทำให้สสารมีปริมาตร ซึ่งปริมาตรนี้อาจคงตัวหรือเปลี่ยนแปลง ...

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม : ยีนกับโครโมโซม
กฎเกณฑ์ทางพันธุกรรมที่เมนเดลค้นพบนั้นไม่ใช่จะใช้ได้เฉพาะกับต้นถั่วลิสงเท่านั้น แต่เป็นกฎที่ใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศรวมทั้งมนุษย์ด้วย มนุษย์มีโครโมโซม 23 คู่ แต่ละโครโมโซมมียีนมากมาย ...


Christiaan Eijkman

กันเกรา


 
Adjective
Present Perfect Continuous Tense

 
be
lie - lied - lied

 
Adjective Comparison (3)
Present Perfect Continuous

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (6)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (20)
 
ราชสีห์ กับ หนู (The Lion and the Mouse)
กาลครั้งหนึ่ง ขณะที่สิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนหลับอยู่ มีหนูตัวเล็กๆ ตัวหนึ่งวิ่งไปวิ่งมาอยู่บนตัวสิงโต และแล้วสิงโตก็ตื่นขึ้น และเอาอุ้งเท้าขนาดใหญ่ตะปบเจ้าหนูตัวนั้นไว้ พร้อมกับอ้าปากอันกว้างเตรียมกลืนเจ้าหนูตัวน้อยลงไป "ขออภัยเถอะท่านเจ้าป่า" เจ้าหนูตั ...


 
คำสรรพนาม (2)
คำซ้อน (1)
พยางค์
     

 
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 4
แบบทดสอบ การอ่าน (ม.1)
แบบทดสอบ พจนานุกรม (ม.1)
     
 
พญาคันคาก
นิทานปรัมปรา เรื่อง พญาคันคาก พระยาหลวงเอกราชและนางสีดา ปกครองเมืองอินทปัตถ์มานาน ประชาชนมีความสุขสมบูรณ์กันถ้วนหน้า พระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดในครรภ์นางสีดาในร่างของ คันคาก (คางคก) ในคืนหนึ่งนางสีดาฝันว่าดวงอาทิตย์ได้ตกลงมาจากฟากฟ้าแล้วลอยเข้ามาในปาก ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
น้ำกลิ้งบนใบบอน
แพะรับบาป


lead up to
get a grip on
trump card


Lewis Carroll : นักคณิตศาสตร์ผู้แต่งเรื่อง Alice's Adventures in Wonderland
วงการคณิตศาสตร์มีเรื่องเล่าว่า เมื่อสมเด็จพระบรมราชินี Victoria แห่งอังกฤษทรงอ่านนวนิยาย เรื่อง "Alice’s Adventures in Wonderland" จบ พระนางทรงโปรดปรานบทประพันธ์ที่ Charles Lutwidge Dodgson แต่ง ...

:

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
พระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 15)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 14)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 18)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 9)
 


ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 8
นกกางเขน (9) ลูกนกพ้นอกพ่อแม่
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 6 ครอบครัวของเพชร
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 19
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 8
 

© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved