ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

รับตรง : ม.ทักษิณ เปิดรับสมัคร โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรฯ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 3
รับตรง : ม.ทักษิณ เปิดรับสมัคร หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา วิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัคร โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ประจำปีการศึกษา 2558
โควตา : ม.บูรพา เปิดรับสมัคร โครงการโควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : ม.บูรพา เปิดรับสมัคร โครงการรับบุคคลเข้าศึกษาตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

จุฬาฯ ปลื้มมหา’ลัยสีเขียวที่ 1 ในไทย อันดับ 40 ของโลก
สพฐ.เพิ่มกฎสกัดทุจริตสอบรองผอ.- ผอ.สถานศึกษา ห้ามขรก.เกี่ยวข้องจัดสอบเปิดติว
รณรงค์ค่านิยม 12 ประการ เด็กเสนอเชิดชู "ผู้ปฏิบัติตาม"
สทศ.ปิดรับสมัครแกต-แพต 27 ม.ค.นี้
สั่งเคลียร์ตัวบ่งชี้ก่อนประเมินคุณภาพการศึกษารอบ 4
 
 
การเปรียบเทียบ (3)
เลขไทย ๑ - ๕ (9)
การนับ 1-3 (3)
เลขไทย ๑ - ๕ (7)
 
   
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจตุรัส (2)
จำนวนและตัวเลข (3)
โจทย์ปัญหาการลบ (1)
เส้นจำนวน (11)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

ตัวประกอบของจำนวนนับ (1)
การแปลงทางเรขาคณิต (1)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

พหุนาม (6)
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ (2)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ชุด 7) (การตั้งสมการ)
แบบฝึกหัดคณิตพื้นฐาน : ทศนิยมและเศษส่วน (ชุด 1) (การเปรียบเทียบทศนิยม)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 6) (คอร์ด)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 23) (ภาคตัดกรวย ; โจทย์ระคน)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 7)
ตะลุยโจทย์ยาก : อัตราส่วนตรีโกณมิติ (ชุด 6)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.6 : จำนวนนับและการบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.3 : การชั่ง
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การชั่งและการตวง (ชุดที่ 11)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : การวัดความยาวและอุณหภูมิ
ตะลุยโจทย์ ป.4 : รูปเรขาคณิตหนึ่งมิติและสองมิติ
All...
:

วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : สารและการเปลี่ยนแปลงของสาร
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : แสงและการมองเห็น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : ไฟฟ้าในบ้าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ตัวเรา
 
:

โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 5
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 3
โจทย์ทดสอบเรื่อง แสง ชุดที่ 3
ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 2
 

ลายพิมพ์ "ดีเอ็นเอ" สิ่งที่ทุกคนในโลกมีไม่ซ้ำกัน
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) เป็นการนำเอาคำภาษาอังกฤษสองคำคือคำว่า DNA และ fingerprint มาประกอบกัน คำว่า DNA นั้นเป็นคำย่อของ Deoxy ribonucleic acid ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของสารพันธุกรรมของมนุษย์ทุกคน ...

กลุ่มดาวปู (Cancer) : ปูยักษ์ "คาร์คินอส" ผู้พ่ายแพ้ให้แก่ "เฮอร์คิวลีส"
"กลุ่มดาวปู" (Cancer) เป็นหนึ่งในกลุ่มดาวจักรราศี ประจำ "ราศีกรกฎ" (♋) มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก (506 ตารางองศา) อยู่ในตำแหน่งไรต์แอสเซนชัน 9 h และเดคลิเนชัน + 20° มีจำนวนดาวฤกษ์หลักเพียง 5 ดวง ...

เพลิงไหม้ซานติก้าผับ ถนนเอกมัย
ช่วงเวลาข้ามคืนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2551 ต่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2552 นักท่องเที่ยวกว่าพันคนที่เบียดเสียดกันเข้ามาร่วมนับถอยหลังฉลองเข้าสู่ปีใหม่ภายในร้านซานติก้า ต่างกำลังสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น ...


การเคลื่อนที่แบบต่างๆ : การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก (simple harmonic motion) หมายถึง การเคลื่อนที่กลับไปกลับมาซ้ำทางเดิมตามแนวราบโดยผ่านตำแหน่งสมดุล เช่น การแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา การสั่นของมวลที่ผูกกับสปริง การสั่นของสายเครื่องดนตรี เป็นต้น ...


พันธะโคเวเลนต์ : รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์
สารที่จัดว่าเป็นโมเลกุลโคเวเลนต์ภายในอะตอมในโมเลกุลต้องยึดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ ซึ่งมีความแข็งแรงมาก มีรูปร่างและตำแหน่งที่แน่นอน แม้จะมีสูตรเหมือนกันแต่รูปร่างอาจต่างกัน ทำให้สมบัติต่างกัน สารโคเวเลนต์อะตอมต่างๆ ...

การรักษาสมดุลของร่างกาย : การรักษาสมดุลของน้ำในสิ่งมีชีวิต
เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า น้ำมีความสำคัญต่อร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ร่างกายของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีน้ำเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ สัตว์บางชนิดมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ในเนื้อเยื่อสูงมาก เช่น แมงกะพรุนมีน้ำถึงร้อยละ 95 ...


William Harvey

งูแสงอาทิตย์


 
Past Perfect Tense
Conjunction

 
no
of

 
Some and Any (5)
Question Tag (3)

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (7)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (8)
 
หมาจิ้งจอก กับ อีกา (The Fox and the Crow)
กาลครั้งหนึ่ง หมาจิ้งจอกตัวหนึ่งเห็นอีกากำลังคาบก้อนเนื้อมาเกาะอยู่บนกิ่งไม้แห่งหนึ่ง "ก้อนเนื้อนั่นมันของเรานี่นา เพราะว่าเราคือ หมาจิ้งจอก" มันคิดอยู่ในใจ แล้วจึงเดินเข้าไปที่ใต้ต้นไม้นั้น "สวัสดี คุณนายอีกา" มันพูดขึ้นดังๆ "วันนี้คุณดูสวยจังเลยนะ ...


 
วลี
การันต์
คำสรรพนาม (1)
     

 
ข้อสอบปลายภาค ม.1 (ชุดที่ 2)
แบบทดสอบ ผู้ชนะสิบทิศ ตอนกลศึกเมืองแปร (ม.1)
แบบทดสอบ ความสนุกในวัดเบญจมบพิตร (ม.1)
     
 
ฟามแปะ อิ่นต้อย
นิทานปรัมปรา เรื่อง ฟามแปะ อิ่นต้อย มีตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างเนิ่นนานเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไปศึกษาเล่าเรียนในสถานศึกษาแห่งหนึ่ง ซึ่งเธอนั้นได้ปลอมแปลงตัวเองเป็นผู้ชายและเล่าเรียนจนจบ โดยที่เธอหลอกเพื่อนคนหนึ่งของเธอที่รักเธอ และพยายามพิสูจน์เธ ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
นอนกินบ้านกินเมือง
ตักบาตรอย่าถามพระ


fire up
at the wheel
itsy-bitsy / itty-bitty


หมอนขวานกับทฤษฎีการนับ
หมอนขวานมีหน้าตัดโดยภาพรวมเป็นรูปสามเหลี่ยมเช่นเดียวกับหน้าตัดของขวาน ซึ่งน่าจะเ็ป็นที่มาของชื่อหมอน หมอนขวานเป็นของใช้ในครัวเรือนของชาวอีสาน นอกจากใช้หนุนพิงหลังเมื่อนั่งพักผ่อนแล้ว ยังใช้เป็นสิ่งประดับตกแต่งได้อีกด้วย ด้านนอกของหมอนขวานมักใช้ผ้าที่ ...

:

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ พระเจ้ากรุงธนบุรี
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 3)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9)
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา) (ชุดที่ 2)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 10)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 11)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงธนบุรี) (ชุดที่ 2)
 


ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 9 คนมีประโยชน์
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 23
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 24
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 15
ป.2 เล่ม 2 : บทที่ 28
 


© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved