ข่าว O-NET/GAT/PAT
ข่าวการศึกษา
คะแนน แอดมิชชั่น
สูงสุด-ต่ำสุด
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ฟิสิกส์ - เคมี - ชีวะ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ดาราศาสตร์
ประวัติศาสตร์
มุมคนเก่ง
คลังข้อสอบเก่า
คลังความรู้หลักสูตรเก่า
I.Q. Tests
 


หน้าแรก | มุมนักเรียน

รับตรง : ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2558
รับตรง : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558
โควตา : ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครโควตาภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558
โควตา : ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ประจำปีการศึกษา 2558
 
 

กระตุ้น ม.เอกชนสร้างงานวิจัยเพิ่ม
แนะปรับคัดเลือกเรียนต่อลดการแข่งขันแก้กวดวิชา
อธิการบดี เห็นชอบแผนโรดแมปปฏิรูปแยก สกอ. จาก ศธ.ชี้การจัดการคล่องตัวขึ้น
เผยปีนี้ผู้ป่วยโรคไข้หูดับตายแล้ว 12 ราย สธ.ย้ำเลี่ยงกินหมูสุกๆ ดิบๆ
สพฐ.สร้างคุณธรรมเด็ก-เยาวชน
 
 
เลข 8
การนับ 1-5 (4)
การนับ 1-3 (2)
เลข 4
 
   
เส้นจำนวน (4)
การบวก (1)
ความสัมพันธ์ (2)
รูปเรขาคณิต (4)
 
   


บทเรียนคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

ทศนิยม (2)
แผนภูมิรูปวงกลม (2)
 

บทเรียนคณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม)
:

พหุนาม (2)
การสร้าง (2)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ (พื้นฐาน)
:

แบบฝึกทักษะเรื่อง ทศนิยม (ชุดที่ 16)
แบบฝึกทักษะเรื่อง ตัวประกอบของจำนวนนับ (ชุดที่ 1)
 

แบบฝึกหัดคณิตศาตร์ (เพิ่มเติม)
:

แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : วงกลม (ชุด 4) (มุมที่จุดศูนย์กลางและมุมในส่วนโค้งของวงกลม)
แบบฝึกหัดคณิตเพิ่มเติม : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 16) (ภาคตัดกรวย ; ไฮเพอร์โบลา)
 

 
ทดสอบวัดไอคิว แบบทดสอบไอคิว
 

 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : ความคล้าย (ชุด 1)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 10)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 9)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 8)
ตะลุยโจทย์ยาก : ระบบสมการเชิงเส้น (ชุด 7)
 
:
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 6)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 5)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 4)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 3)
ตะลุยโจทย์ยาก : เรขาคณิตวิเคราะห์ (ชุด 2)
 
:
ตะลุยโจทย์ ป.6 : ทิศและแผนผัง (ชุดที่ 2)
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 (ชุดที่ 2)
ตะลุยโจทย์ ป.3 : เวลา
ตะลุยโจทย์ ป.5 : เศษส่วน (ชุดที่ 1)
ตะลุยโจทย์ ป.2 : โจทย์ปัญหาระคน (ชุดที่ 2)
All...
:

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : เสียงกับการได้ยิน
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 : โลกแลการเปลี่ยนแปลง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : พลังงาน
วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 : เอกภพ
 
:

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่ 1
โจทย์ทดสอบเรื่อง กลศาสตร์ ชุดที่ 5
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 2
โจทย์ทดสอบเรื่อง ความร้อน ชุดที่ 3
 

"สัตว์หน้าดิน" คืออะไร ?
สัตว์หน้าดินเป็นสัตว์ที่อาศัยและหากินตามพื้นผิวหน้าดิน หรือดำรงชีวิตอยู่บริเวณพื้นท้องน้ำ และรวมถึงสัตว์กลุ่มที่เกาะหรืออาศัยอยู่ตามกองหิน โขดหิน ขอนไม้ในน้ำ หรือแม้แต่พืชน้ำที่พบได้ในระบบนิเวศแหล่งน้ำ สัตว์หน้าดินบางชนิดมีช่วงชีวิตทั้งหมดอยู่ในน้ำ ...

ดวงจันทร์ไอโอ (Io)
ดวงจันทร์ไอโอ (Io) เป็นดาวบริวารหรือดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี (Jupiter) ดาวไอโอมีสภาพพื้นผิวดาวคล้ายกับผลส้มเน่า เพราะเต็มไปด้วยการระเบิดของภูเขาไฟอย่างรุนแรง จนเกิดไอของซัลเฟอร์ปกคลุมไปทั่วดาว ซึ่งซัลเฟอร์และสารประกอบของมันมีหลายสี จึงทำให้พื้นผิวของด ...

ราชวงศ์จิน (Jin Dynasty)
อาณาจักรจินสร้างขึ้นโดยชนเผ่าหนี่ว์เจิน (nuzhen) (บรรพบุรุษของชาวแมนจู) มี หวันเหยียน อากู๋ต่า (Wanyan Aguda) หรือชื่อที่รู้จักกันว่า "จินไท่จู่" (Jin Taizu : ค.ศ.1115 - 1123) ผู้ครองอาณาจักรคนแรก เริ่มแรกสร้างเมืองหลวงอยู่ที่ฮุ่ยหนิง ...


ไฟฟ้าสถิต : เส้นแรงไฟฟ้า
หัวข้อที่แล้วกล่าวถึงสนามไฟฟ้าในบริเวณรอบๆ จุดประจุ จะเห็นว่า เราใช้ความรู้เรื่องแรงระหว่างประจุหาทิศของสนามไฟฟ้าเนื่องจากจุดประจุได้ และสามารถเขียนภาพแสดงทิศของสนามไฟฟ้าในบริเวณรอบๆ จุดประจุได้ ดังรูป 1.17 ก. ...


ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี : ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
กระบวนการกลั่นน้ำมัน การแยกก๊าซธรรมชาติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทำให้เกิดการขยายตัวในรูปของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจำนวนมาก ในกระบวนการผลิต การขนส่ง การทิ้งกากของเสียจากการผลิต การนำปิโตรเคมีภัณฑ์ไปใช้และ ...

การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต : การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction)
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เป็นการสืบพันธุ์ที่จะต้องมีการรวมนิวเคลียสของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ (male gamete) หรืออสุจิ กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย (female gamete) หรือไข่ ซึ่งได้จากการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิส ...


Robert Koch

ดอกดินแดง


 
Present Perfect Tense
Relative Pronoun

 
bath
ought - should

 
at, in, on, to
Experts Urge Limits on Widely Used Pain Drug

 
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (5)
ตัวอย่างแบบทดสอบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) (7)
 
พ่อกบ กับ พ่อวัว (The Frog and the Ox)
"พ่อจ๋า" ลูกกบตัวหนึ่งพูดกับพ่อกบที่นั่งอยู่ข้างสระน้ำแห่งหนึ่ง "หนูได้เห็นสัตว์ประหลาดที่น่ากลัว ตัวมันใหญ่เหมือนภูเขา มีเขาอยู่บนหัว มีหางยาว และกีบเท้าของมันยังแยกออกเป็นสองซีก" "เฮ้อ เด็กเอ๋ยเด็ก" พ่อกบพูดว่า "นั่นมันก็แค่วัวของชาวนาเท่านั้นเอง" ...


 
คำบุพบท
คำสรรพนาม (2)
สระ
     

 
แบบทดสอบ ผู้ชนะสิบทิศ ตอนกลศึกเมืองแปร (ม.1)
แบบทดสอบ การอ่าน (ม.1)
แบบทดสอบ หลักภาษาไทย ชุดที่ 3
     
 
ภูเขาทอง
ตำนาน เรื่อง ภูเขาทอง ในสมัยอดีต ก่อนที่พม่าจะยกกองทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยา ได้ตั้งทัพอยู่ที่บริเวณภูเขาทองในปัจจุบันนี้อยู่ก่อน การรบระหว่างพม่ากับคนกรุงศรีอยุธยายืดเยื้อเป็นเวลานาน ไม่มีทีท่าว่าฝ่ายใดจะชนะ ทางกรุงศรีอยุธยานั้นมีคนดี มีฝีมือ สติปัญ ...


 
4 นร.ไทยเก่ง! คว้า 2 ทอง 2 เงินชีววิทยาโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋งคว้าแชมป์คณิตศาสตร์เอเชีย
 
เด็กไทยคว้า 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน ชีวะโอลิมปิก
 
เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 15 รางวัลแข่งคณิตศาสตร์โลกที่จีน
 
 
 

กิ่งทองใบหยก
ซื่อเหมือนแมวนอนหวด
โค่นกล้วยอย่าไว้หน่อ


struggle against
give in
a contract out on


Johannes Kepler : กับปัญหาการเรียงส้มลงในกล่องสามมิติ
หลายๆ คนคงคาดไม่ถึงหากจะบอกว่า วิธีการที่แม่ค้าใช้ในการเรียงส้มขายนั้น นักคณิตศาสตร์ต้องใช้เวลาถึง 387 ปี จึงสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการบรรจุส้มลงกล่องให้ได้จำนวนมากที่สุด ประวัติวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับปัญหาการเรีย ...

:

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที 3)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย
 

:

แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงศรีอยุธยา) (ชุดที่ 2)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 1)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 2)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 5)
แบบฝึกหัดทดสอบ : ประวัติศาสตร์ไทย (สมัยกรุงรัตนโกสินทร์) (ชุดที่ 13)
 


ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 11
ป.2 เล่ม 1 : บทที่ 6
ป.3 เล่ม 2 : บทที่ 17 เที่ยวทะเล
ป.1 เล่ม 1 : บทที่ 16
ป.3 เล่ม 1 : บทที่ 2 เจ้าจ๋อจอมซน
 


© 2000 - 2014 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved