ข้อสอบ Entrance วิชาคณิตศาสตร์ กข (เมษายน 2540)

ชุดที่             0
คะแนนเต็ม    100    คะแนน
จำนวนข้อ      62     ข้อ
เวลาทดสอบ   180    นาที

คำอธิบาย

ข้อที่ 1 - 30 ข้อละ 1 คะแนน
ข้อที่ 31 - 56 ข้อละ 2 คะแนน
ข้อที่ 57 - 62 ข้อละ 3 คะแนน

เวลาจะเริ่มนับถอยหลัง หลังจากที่คุณกดปุ่ม


© 2000 - 2015 www.myfirstbrain.com All Rights Reserved